Het aanspreken van mensen in winkelgebieden om iets te verkopen is in winkelgebieden in Oegstgeest vanaf nu niet meer mogelijk. (Archieffoto: Sleutelstad / Jan van der Sluis)

Verbod op straatverkoop in winkelgebieden Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest legt straatverkoop in het dorp voor een belangrijk deel aan banden. Na verschillende gesprekken met inwoners, winkeliers en handhavers is besloten om het venten van goederen in de vijf Oegstgeester winkelgebieden en rond evenementenlocaties te verbieden. Het verbod geldt dorpsbreed ook voor deur aan deur verkoop op zondag en tussen 20.00 – 08.00u gedurende de rest van de week.

Het strengere beleid is een reactie op besluiten in omliggende gemeentes die de afgelopen tijd vergelijkbare maatregelen hebben genomen om straatverkoop, door bijvoorbeeld energieleveranciers en loterijen, te verbieden. Burgemeester Emile Jaensch zag het aantal verkopers in de winkelgebieden in Oegstgeest de afgelopen tijd toenemen. “Inwoners hebben daar last van, mensen willen rustig hun boodschappen kunnen doen”, aldus Jaensch. Hij maakt daarom gebruik van de mogelijkheid in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om venten op specifieke locaties en tijden te verbieden. Dat verbod geldt vanaf nu in alle vijf de winkelgebieden in het dorp.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met burgemeester Emile Jaensch

Lachgas
Met hetzelfde besluit pakt de gemeente ook de verkoop van alcohol en lachgas rond evenementen aan. Zeker lachgas vormt sinds enkele jaren een toenemend probleem. “Dit besluit maakt het mogelijk om dat in die gebieden en op die tijdstippen te ontmoedigen”, zegt Jaensch, die dat rond evenementen bij onder meer Park Landskroon en de Klinkenbergerplas ook goed handhaafbaar acht. Op aangeven van een motie van Progressief Oegstgeest en CDA kijkt de gemeente op dit moment ook nog naar een bredere ontmoediging van de verkoop van lachgas, maar dat is juridisch niet zomaar te regelen.

Volledig verbod niet gesteund
Het verbod op straatverkoop geldt tot slot ook voor deur aan deurverkoop (colportage) in het hele dorp. Dat is vanaf nu niet meer toegestaan op zondagen de hele dag en van maandag tot zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur. Jaensch: “Wij vinden het niet wenselijk dat mensen op die momenten gestoord worden.” Een voorstel van het CDA om colportage volledig te verbieden, redde het overigens niet. Hoewel raadslid Tobias van der Hoeven in eerste instantie een vurig betoog hield, werd hij ervan overtuigd dat er nog teveel haken en ogen aan zitten. Het zou bijvoorbeeld een administratieve last opleveren voor bijvoorbeeld de scouting en verkopers van kinderpostzegels. “Maar het huidige verbod is een goed begin.”


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met CDA-raadslid Tobias van der Hoeven

Straatkrant
In een toelichting op de nieuwe regels schrijft de gemeente Oegstgeest dat het verbod op straatverkoop niet geldt voor krantenverkopers, zoals de verkopers van een daklozen- of straatkrant. Op basis van de grondwet mogen zij ‘hun gedachten en gevoelens’ in vrijheid uiten. Straatmuzikanten hebben daar geen recht op, maar kunnen wel een ontheffing krijgen voor het nieuwe verbod. Zo’n ontheffing is ook mogelijk voor anderen die iets willen uitventen in de gebieden waarvoor het verbod geldt, maar wordt niet zomaar verstrekt.

Economie Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×