UWV-kantoor. (Foto: Google Maps).

Relatief meer uitkeringen in regio dan landelijk

Het aantal WW-uitkeringen in de regio is in november opnieuw licht gestegen. Landelijk is er een kleine daling zichtbaar. Op jaarbasis is er zowel landelijk als regionaal sprake van een flinke stijging.

Eind november 2020 verstrekte UWV in Holland Rijnland in totaal 7.733 WW-uitkeringen, 54 meer dan eind oktober. Landelijk is er juist sprake van een kleine daling van 0,7 procent. De grootste stijging in november van de WW in Holland Rijnland komt voor rekening van dienstverlenende beroepen (plus 11,3 procent). Dit is de beroepsgroep waaronder horeca en persoonlijk dienstverleners worden gerekend.

Personenvervoer krimpt
Het aantal WW-uitkeringen voor beroepen in de transport- en logistieksector steeg in Holland Rijnland tussen november 2019 en november 2020 van 385 naar 529. In het derde kwartaal van dit jaar daalde het aantal vacatures voor deze beroepsgroep met de helft. “Toch is er in het goederenvervoer weer werk”, zegt een woordvoerder van UWV. “Dat komt vooral door de toename van online retail. Vanwege beheersingsmaatregelen en de angst voor besmetting blijven consumenten weg uit winkelstraten en bestellen zij vaker online”. Ook is de internationale handel vanaf mei 2020 weer voorzichtig op gang gekomen. Door al deze ontwikkelingen is het goederenvervoer over de weg in het derde kwartaal van 2020 weer terug op het niveau van een jaar eerder.

In het personenvervoer zorgt corona juist voor een daling van de werkgelegenheid. Het dringende kabinetsadvies om thuis te werken leidt tot minder woon-werkverkeer bij alle persoonsvervoerbedrijven. Voor taxi- en touringcarbedrijven komt daar nog het gemis van toeristen en dagjesmensen bij. Dit heeft grote gevolgen voor de personeelsvraag. De Conjunctuurenquête Nederland (COEN, 4e kwartaal 2020) laat zien dat een groot percentage van de ondernemers in het personenvervoer verwacht dat de personeelsbehoefte volgend jaar zal dalen. Bij spoorvervoerders bedraagt dat percentage zelfs 92,5 procent.

Voorlopige jaarcijfers
Ten opzichte van september 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 27,7 procent. Het is ligt daarmee hoger dan de landelijke stijging van 21,4 procent. Het totaal aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking in de regio ligt met 2,6 procent ondanks stijging jaarbasis onder het landelijk en provinciaal gemiddelde van drie procent.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×