Carbidschieten. (Foto:Wiki Commons, Jjdez).

Dit jaar geen carbidschieten in Zoeterwoude

Ook in Zoeterwoude is het tijdens de komende jaarwisseling verboden om carbid te schieten. Om de zorg tijdens de huidige coronacrisis niet onnodig te belasten met carbidschietslachtoffers en uit vrees voor ‘carbidtoeristen’ stemde de Zoeterwoudse gemeenteraad donderdag unaniem in met het voorstel van burgemeester Van Trigt om het traditionele geknal dit jaar niet toe te staan.

Zoeterwoude sluit zich met dit besluit aan bij de meeste gemeenten in de regio. Alleen Alphen aan den Rijn staat carbidschieten dit jaar, onder bepaalde voorwaarden, toe.

Een blijvend verbod, met de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing, zien de fracties in de gemeenteraad niet zitten. “Het verloopt al jaren probleemloos in onze gemeente. Voor veel mensen is het een traditie, dat willen we niet gaan verbieden”, stelt CDA fractievoorzitter Arjan Bakx. Ook ziet Bakx graag regionale afstemming over het onderwerp. PZ voorman Pieter Goossen sluit zich bij de christendemocraten aan: “We moeten dit niet verbieden, maar met de inwoners afspreken onder welke voorwaarden het wél mag.” Aansluitend stellen VVD en Senioren Belangen Zoeterwoude dat regulering wenselijk is, maar een verbod te ver gaat.

Agenda
Dit jaar werd de discussie over carbidschieten pas enkele weken voor de jaarwisseling gevoerd. “Je gaat de regels toch niet vlak voor oudjaar aanpassen?”, vraagt Bakx zich hardop af. Hierna trok de CDA voorman zijn agenda en stelde voor om het onderwerp op donderdagavond 9 september 2021 terug te laten komen. De andere fracties stemden hiermee in.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×