Carbidschieten. (Foto:Wiki Commons, Jjdez).

Zoeterwoude vreest overbelasting zorg en carbidtoeristen: carbidschieten verboden

Als het aan burgemeester Fred van Trigt ligt wordt er ook in Zoeterwoude niet met carbid geschoten tijdens de komende jaarwisseling. Als laatste in de regio maakte Van Trigt donderdagavond zijn voornemen bekend om carbidschieten dit jaar ook in zijn gemeente te verbieden. Buiten het feit dat Van Trigt de zorg niet onnodig wil belasten met carbidschietslachtoffers, vreest hij voor groepen ‘carbidtoeristen’ wanneer Zoeterwoude als enige geen verbod afkondigt.

“Tien procent van de ziekenhuisbezoeken tijdens oud en nieuw zijn een gevolg van carbidschieten. Daar kunnen we de zorg tijdens de huidige coronacrisis niet mee belasten”, verklaart Van Trigt zijn keuze. VVD Zoeterwoude-voorman Mathieu Paardekooper herkent het genoemde percentage niet. “Ik kan stellen dat ik nauwe contacten heb met de organisatoren van het jaarlijkse carbidschietevenement bij jongerencentrum Utopia, en daar is de afgelopen jaren niemand gewond geraakt”, stelt hij. Van Trigt baseert zijn mening op landelijke cijfers en stelt bovendien dat Paardekooper niet moet vergeten dat er ook ongeorganiseerd nogal wat carbid wordt geschoten in het dorp.

Definitief
Om een lokaal verbod mogelijk te maken moet er een artikel over carbidschieten worden opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Van Trigt wil dit artikel graag definitief toevoegen zodat carbidschieten alleen nog toegestaan is als de gemeente hiervoor een ontheffing verleent. De meeste fracties in de gemeenteraad zien een blijvend verbod niet zitten. “Dat het dit jaar verboden is dat snappen we, maar in 2017 hebben we hier ook al flink over gediscussieerd en een verbod dat willen we niet”, aldus duo-fractievoorzitter van Progressief Zoeterwoude Pieter Goossen. Van Trigt, die aangeeft bekend te zijn met de discussie, stelt dat de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen er juist voor zorgt dat de gemeente voorwaarden kan stellen die carbidschieten veiliger maken. De discussie wordt in de volgende raadsvergadering (donderdag 17 december) voortgezet.

Vreugdevuur
Traditioneel wordt er op het terrein waar carbid geschoten wordt ook een vreugdevuur gemaakt. Paardekooper maakte van de gelegenheid gebruik om direct te informeren of ook deze traditie dit jaar verboden is. Het antwoord van Van Trigt was helder: “Vreugdevuren zijn niet meer van deze tijd. De omgevingsdienst raadt het ten strengste af omdat het te belastend is voor het mileu. Dus dat doen we niet meer. Ook al had het dit jaar gekund, dan hadden wij het niet toegestaan.”

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×