Centrum voor Jeugd en Gezin in Zoeterwoude (Foto: Robbert Beurse).

Jeugdhulp dichter bij huis in strijd tegen wachtlijsten

Als er voor 1 januari 2021 geen bezwaren tegen de vergunning worden ingediend blijven Cardea, Gemiva, Kwadraad en Mee, verenigd in een nieuw samenwerkingsverband, de komende vijf jaar verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de regio. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben de aanbesteding voor de jeugdhulp voorlopig aan deze zorgverleners gegund. Voorwaarde is dat zij eerder en dichter bij huis zorg gaan bieden, en zo de druk op de specialistische zorg beperken.

“De partijen zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Maar de opdracht is scherper: kom eerder in actie”, verklaart de Zoeterwoudse burgemeester Fred van Trigt. De gemeenten in de Leidse regio vinden dat de zorgaanbieders te veel kinderen doorverwijzen naar specialistische hulpverlening, waardoor wachtlijsten zijn ontstaan. “Door problemen bij jongeren eerder te signaleren, bijvoorbeeld in het buurthuis, speeltuin of de sportverenigingen, kan er dichter bij huis ondersteuning worden geboden en is doorverwijzen naar de specialist in veel gevallen niet nodig”, stelt Van Trigt.

Verslaggever Robbert Beurse in gesprek met burgemeester Fred van Trigt

Samenwerken
In 2015 werd de Jeugdwet van kracht. Als gevolg hiervan was niet langer de provincie, maar de gemeente verantwoordelijk voor het aanbod van jeugdhulp. “We zijn nu een aantal jaren verder. We hebben veel ervaring opgedaan en komen tot de conclusie dat het beter kan”, zegt Van Trigt. Naast de behoefte aan een eerdere signalering van problemen kwamen de regio gemeenten tot de conclusie dat ze meer moeten gaan samenwerken.  “Ten eerste lijkt de regio erg op elkaar en kunnen we dus van elkaar leren. Ten tweede zijn de meeste zorgaanbieders al in de hele regio actief. Dan is het logisch dat we ze ook als één Leidse regio om zorg vragen”, aldus Van Trigt. Dit laatste betekent overigens niet dat kinderen met een hulpvraag in de hele regio opgevangen zullen worden. “Je kunt nog steeds in iedere gemeente terecht bij de jeugd- en gezinsteams. De hulp die we daarna bieden zoeken we, zoals gezegd, juist zo dicht mogelijk bij huis”, stelt Van Trigt de jeugd gerust.

Voorschoten
De enige gemeente in de regio die niet meedeed aan de aanbesteding is Voorschoten. Van Trigt verklaart dat dit komt omdat de jeugdzorg in Voorschoten momenteel in een andere regio (Haaglanden) ingedeeld is. Dat de gemeente zich in de toekomst alsnog aansluit bij de Leidse regio sluit Van Trigt niet uit.

Goedkoper
Ondanks dat de voorgestelde veranderingen bedoeld zijn om kinderen sneller van de juiste zorg te voorzien kan een bijeffect zijn dat de jeugdzorg goedkoper wordt. “Dat is natuurlijk niet het belangrijkste, maar door tijdig zorg te bieden en zo doorverwijzing naar een specialist te voorkomen, kunnen de plannen ook nog eens financieel voordelig zijn. Dat is dan mooi meegenomen”, aldus Van Trigt.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Regio Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×