Vanuit Park de Bult kun je de woningen van Roomburg zien liggen. (Foto: Anne Vorwald)

Raadsleden vragen opheldering over nieuwe metingen de Bult

De fracties van het CDA, de SP en de PvdD uit Leiden vragen het college van b en w om opheldering over nieuwe metingen rond de voormalige vuilstort onder Park de Bult. Uit onderzoek van Sleutelstad bleek onlangs dat er een ‘second opinion’ is uitgevoerd om erachter te komen of er nog vuil water weglekt, maar de gemeenteraad heeft de conclusies daarvan niet ontvangen.

“Waarom is de raad niet geïnformeerd over de hoofdconclusies van de second opinion en eventuele vervolgstappen?”, vragen de drie raadsleden zich in een serie vragen aan de wethouder af. Uit het onderzoek van Sleutelstad werd duidelijk dat de nieuwe metingen onvoldoende resultaten geven om te kunnen stoppen met het wegpompen van afvalwater. “Wat betekent dat voor het eerdere voornemen van het college om de beheersmaatregelen rond de Bult te stoppen?”

Ook willen de raadsleden weten waarom er zo weinig informatie wordt verstrekt over De Bult. “Het artikel signaleert dat de communicatie en informatievoorzieining richting omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden tekort schiet. De indieners van deze schriftelijke vragen signaleren dat ook de informatievoorziening richting raad zeer beperkt en summier is, en verbeterd moet worden.” De raadsleden willen weten hoe het college dit in de toekomst wil verbeteren.

Stoppen met pompen
De Bult is een voormalige vuilnisbelt die na sluiting afgedekt is en nu dienst doet als park. Bij de bouw van de naastgelegen woonwijk Roomburg is besloten om het grondwater onder de Bult weg te pompen, zodat het mogelijk verontreinigde water niet door zou sijpelen naar de nieuwe wijk. Met de bewoners werd afgesproken om deze zogenoemde beheersmaatregelen tot in lengte van dagen uit te voeren. Daar kwam in 2016 verandering in, toen de gemeente aankondigde om te stoppen met pompen.

Burgemeester en wethouders hebben zes weken om op vragen van raadsleden te reageren. Uit die antwoorden zal duidelijk moeten worden of het voornemen uit 2016 nog steeds overeind staat of dat de nieuwe meetresultaten daar verandering in hebben gebracht. Wethouder Ashley North benadrukte eerder dat de gemeente de beheersmaatregelen alleen zal afbouwen als alles tot in de puntjes is uitgezocht.

Leiden Politiek De Bult


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×