(Foto's: Chris de Waard).

Leiden gaat sociale werkvoorziening afbouwen

Over tien jaar werken er bij DZB Leiden nog maar zo’n vierhonderd mensen. Dat staat in de visie voor DZB, waarin wordt geschetst hoe het toekomstbeeld voor die organisatie er tot 2030 uitziet. Zonder ingrijpen schrijft DZB binnen enkele jaren rode cijfers en lopen de tekorten jaarlijs op tot 5,2 miljoen euro in 2040.

Momenteel werken er nog circa achthonderd mensen bij DZB, maar het aantal ‘Wsw-ers’ loopt gestaag terug, sinds de Wet sociale werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft. Daardoor komen er sindsdien geen nieuwe werknemers bij, terwijl veel oudere medewerkers met pensioen gaan. Ook wordt de afgelopen jaren meer ingezet op uitstroom van werknemers met een beperking naar reguliere werkgevers.

Met het verder afbouwen van de sociale werkvoorziening, wil de gemeente voorkomen dat DZB in de rode cijfers terecht komt. Zonder ingrijpen dreigt vanaf 2023 een jaarlijks miljoenentekort. Omdat de Rijksbijdrage steeds lager wordt, maar ook omdat de productiviteit bij de leerwerkbedrijven van DZB terugloopt.

De nieuwe directeur van DZB, NoĆ«lle ter Woerds, die op 1 januari aantreedt, gaat het veranderproces vormgeven. Nog meer als voorheen wordt gestuurd op het onderbrengen van werknemers bij gewone bedrijven waar ze zo regulier mogelijk werk gaan doen. Voor de mensen voor wie dat geen optie is, blijft DZB zogeheten ‘beschut werk’ aanbieden. Naast het onderbrengen van personeel buiten DZB wordt ook onderzocht ook of bepaalde onderdelen kunnen worden afgestoten. Dat geldt bijvoorbeeld voor De Stal op het Bio Science Park Leiden.

Of de halvering van het aantal werknemers in de komende tien jaar ook gevolgen heeft voor de huisvesting van DZB is niet uitgesloten. Het enorme gebouw aan de Le Pooleweg is echter helemaal afgestemd op de werkzaamheden van DZB dus een deel afstoten of onderverhuren zal volgens wethouder Yvonne van Delft nog niet meevallen: “Ik sluit niks uit, maar voorlopig speelt dat nog niet.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×