(Foto: Eline Bouma).

Partij Sleutelstad stelt vragen over 'schrijnend' nieuw parkeerbeleid

Partij Sleutelstad stelt schriftelijke vragen over het nieuwe parkeerbeleid van gemeente. Uit onderzoek van de redactie van Sleutelstad bleek dat met name bij de Lammenschansdriehoek verschillende problemen ontstaan door het nieuwe beleid. Zo dreigen er te weinig plekken te komen terwijl de parkeergarage Lammenschans slechts voor een derde benut wordt. Daar komt bij dat de kosten om daar te parkeren als bewoner erg hoog zijn. Partij Sleutelstad spreekt van een ‘schrijnende situatie’.

Het nieuwe parkeerbeleid van gemeente Leiden is op 1 januari 2021 ingevoerd. Hierdoor worden de tarieven van de bewonersparkeervergunning, het straatparkeren en de gemeentelijke parkeergarages hoger. Doel van de gemeente is om daarmee de leefbaarheid in de stad te verhogen door meer ruimte vrij te maken voor fietsers, voetgangers en groene voorzieningen. In en rondom de Lammenschansdriehoek zorgt het voor verschillende problemen.

Bij de Lammenschansdriehoek wordt namelijk flink gebouwd. Zo’n 2.800 woningen. In de plannen staat echter niet dat er voor elke woning ook een parkeerplaats komt. Sterker nog, de laagste norm, per tien woningen vier parkeerplaatsen, zou niet worden gehaald. Partij Sleutelstad spreekt van een ‘irreĆ«el dekkend parkeeraanbod’. De partij vreest dat het voor problemen (zoekverkeer of uitwijken naar bedrijventerreinen) bij omliggende wijken gaat leiden.

Bedrijven
Uit onderzoek van de redactie van Sleutelstad bleek ook dat de parkeergarage Lammenschans slechts deels wordt gebruikt. Van de 350 plekken wordt een derde benut. Ook bleek dat als bewoners gebruik willen maken van deze parkeergarage zij een tarief van 30,- euro per maand betalen. Dat is bijna het vier- tot zesvoudige van een parkeervergunning die, afhankelijk van het soort, 45 euro per kwartaal of 50 euro per jaar kost.

Partij Sleutelstad vraagt zich af of dit wel een passend tarief is en noemt de magere bezetting van de parkeergarage ‘schrijnend’. De partij verwijst daarbij naar de problemen die zich voordoen op de terreinen van bedrijven. Zo parkeren docenten en scholieren van mboRijnland op de parkeerplekken die bedoeld zijn voor de klanten van de Gamma. Partij Sleutelstad wil daarom weten welke stappen het gemeentebestuur gaat zetten om de problemen die het nieuwe parkeerbeleid oplevert voor burgers en ondernemers gaat oplossen.

Leiden Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×