Parkeergarage Lammenschans staat regelmatig grotendeels leeg. (Foto: Eline Bouma).

Vraagtekens bij parkeren Lammenschansdriehoek: 'Er is geen plek, maar de garage staat leeg'

De gemeente Leiden maakt zich op voor de toekomst, een stad met minder auto’s en meer ruimte voor woningen. Parkeren wordt hiermee duurder, maar ook lastiger. Het nieuwe parkeerbeleid wordt ook rond de Lammenschansdriehoek, ondanks de vele bezwaren tegen de wijzigingen, op 1 januari 2021 ingevoerd. Omwonenden die te maken krijgen met deze wijziging werden hier onlangs van op de hoogte gesteld: “Twee dagen nadat de gemeente mijn vergunning introk, ontving ik hierover een bericht.”

Door Sophia van den Hoek, Maxime Groot, Eline Bouma en Nina Winkel

Doel van de gemeente is om de leefbaarheid in de stad te verhogen door meer ruimte vrij te maken voor fietsers, voetgangers en groene voorzieningen. Eerder dit jaar nam zij de nieuwe mobiliteitsnota aan, waarin deze ambitie en de weg ernaartoe omschreven staat. Het nieuwe parkeerbeleid vloeide hieruit voort. Hierdoor worden de tarieven van de bewonersparkeervergunning, het straatparkeren en de gemeentelijke parkeergarages hoger.

Deze extra opbrengsten gebruikt de gemeente om duurzaam vervoer te stimuleren. ‘Zo worden er meer en veiligere fietspaden aangelegd, komen er extra fietsenstallingen en stimuleren we elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s’, zo staat in de nieuwe parkeervisie van de gemeente. Ook investeert de gemeente naar eigen zeggen in betere parkeergelegenheden, bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe parkeergarages. Met als doel om Leiden op die manier ook voor de automobilist goed bereikbaar te houden.

Onvrede
Maar dat dat in de praktijk lastig is, blijkt uit onvrede over de nieuwe situatie van de bewoners in de Lammenschansdriehoek. Maxime, een bewoner van het Omegaplantsoen, raakte eind april zijn parkeervergunning kwijt. Volgens DUWO, een organisatie die zich inzet voor studentenhuisvesting, zou Maxime zijn auto kunnen parkeren bij een aangrenzend gebouw, maar dat gebouw is nog niet af. “De vraag is ook of er dan genoeg parkeerplekken over blijven voor de mensen die niet in dat gebouw wonen”, zegt hij.

Wijkvereniging Cronestein ziet dat er veel woningen bij komen, zonder dat er wordt nagedacht over voldoende parkeermogelijkheden. “Hoewel de nota suggereert dat het parkeren voor de nieuwe bewoners dekkend zal zijn door de aanwezige of de nog te bouwen parkeervoorzieningen, klopt dit in de praktijk niet”, aldus voorzitter Marion van Dongen.

Tussen de torens op het Omegaplantsoen wordt volop gebouwd.

Probleem
Op dit moment zijn er ongeveer 1.300 woningen gebouwd. Daar komen nog zo’n 1.500 woningen bij. Bij de norm ‘één woning één auto’ moeten er 2.800 parkeerplaatsen bij komen. Voor de laagste norm, 0,4 parkeerplaats per woning, geldt dat er nog 1.400 parkeerplaatsen bijgebouwd moeten worden. De ingediende bouwplannen kunnen niet aan deze norm voldoen. Ondanks dat de wijkvereniging hun zienswijze deelde, nam de gemeente dit niet mee in de discussie. “Als straks alles klaar is, is er een probleem”, constateert Van Dongen.

Hoewel de nota suggereert dat het parkeren voor de nieuwe bewoners dekkend zal zijn door de aanwezige of de nog te bouwen parkeervoorzieningen, klopt dit in de praktijk niet

Volgens de gemeente Leiden geven deze aanpassingen de mogelijkheid om het gebied aan te wijzen als een gebied waarbinnen huidige en toekomstige bewoners niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Zij stelt dat de bewoners hier per brief over zijn geïnformeerd. Bewoners die hier nog vragen over hebben, mogen altijd contact opnemen, laat de gemeente in een reactie weten.

Alternatieven
Maxime tekende bezwaar aan, maar de gemeente wees dit af. Ook Omegaplantsoen-bewoonster Manon ervaart parkeerproblemen sinds de komst van het nieuwe beleid. Net zoals bij alle andere bewoners van de Lammenschansdriehoek, werd haar vergunning ingetrokken: “Ik kreeg twee dagen nadat mijn vergunning was ingetrokken een mail van de gemeente dat ik hier geen recht meer op had.” Volgens Manon biedt de gemeente niet of nauwelijks alternatieven.

En nu? Manon parkeert haar auto buiten de parkeerzone, vlakbij de snelweg. Maxime zet zijn auto noodgedwongen in een parkeergarage, die volgens hem nauwelijks gevuld is. Na klachten van meerdere bewoners maakte de gemeente een beperkt aantal plekken in parkeergarage Leiden Lammenschans vrij voor bewoners van het Omegaplantsoen. Daarvoor betalen zij een gereduceerd bedrag van ongeveer 30 euro per maand. Dit is bijna het vier- tot zesvoudige van een parkeervergunning die, afhankelijk van het soort, 45 euro per kwartaal of 50 euro per jaar kost.

Een steekproef voegt kracht toe aan de beleving van Maxime: Parking Leiden Lammenschans lijkt vaak maar voor een derde gevuld. Exacte cijfers zijn er niet, omdat het management de bezettingsgraad wegens ‘concurrentiegevoelige informatie’ niet wil delen. Informatie krijgen van een garagemedewerker is vrijwel onmogelijk, omdat er nooit iemand aanwezig lijkt te zijn.

Ondernemers
Met het nieuwe parkeerbeleid verandert er niet alleen veel voor bewoners; ook ondernemers krijgen er mee te maken. Sinds alle parkeerplaatsen rondom de Lammenschansweg betaald zijn geworden, heeft ook de Gamma last van de parkeerproblematiek. De bouwmarkt heeft een eigen parkeerplaats waar hun klanten gratis gebruik van kunnen maken, net zoals de andere bedrijven aan de Lammenschansweg.

Vanwege de hoge parkeertarieven in de buurt parkeren docenten en scholieren van het mboRijnland, ook gelegen aan de Lammenschansweg, hun auto’s op het terrein van deze winkels. Hierdoor blijft er geen ruimte over voor de klanten. Een slagboomsysteem moet de oplossing bieden, maar dit blijkt tot op de dag van vandaag onvoldoende te werken. “In het weekend is de parkeerproblematiek minder, maar maandagochtend begint de ellende weer van voor af aan”, stelt Van Wijngaarden, manager Gamma Leiden-Zuid.

Zoekverkeer
Van Dongen ziet veel langparkeerders op de Lammenschansweg, maar hier wordt volgens haar te weinig op gecontroleerd: “Als je een parkeerbeleid hebt, moet je het ook handhaven.” Daarnaast zegt ze dat het voor veel zoekverkeer zorgt, want “als je je auto echt nodig hebt, zoek je toch ergens anders een plek.’’

De garage is regelmatig nagenoeg leeg, blijkt uit een steekproef van Sleutelstad,

Alternatieven
Wat gaat er mis? Volgens Erwin Roodhart van Ondernemend Leiden, zijn er te weinig alternatieven beschikbaar. Ondernemend Leiden startte daarom het initiatief Leiden Groen Bereikbaar. Hiermee presenteerde de organisatie een alternatief parkeerbeleid aan de gemeente. “De gemeente is van mening dat als je het parkeren duurder maakt, mensen de auto vanzelf wel laten staan. Deze ideologie is op zichzelf niet slecht, maar zonder alternatieven niet waardevol”, aldus Roodhart.

Maar wat zou het alternatief dan moeten zijn? Een autoluwe binnenstad door parkeermogelijkheden te bieden aan de rand van de stad, volgens Ondernemend Leiden. Stichting Stadsparkeerplan Leiden biedt al een alternatief: een ‘park and ride’ op de Haagweg – aan de rand van de stad. Hier kunnen automobilisten parkeren en vervolgens op verschillende, duurzame manieren het centrum van Leiden bereiken. De directeur van de stichting, Chris Verplancke, laat weten dat dit initiatief is ontstaan vanuit onvrede over het parkeerbeleid.

Mobiliteitsapp
Waarom er garages in de binnenstad worden gebouwd, is voor Verplancke onduidelijk. “Het idee is om de stad rustiger te maken, dus ontmoedig dan ook het verkeer naar de stad toe. Parkeergarage Lammermarkt kostte met zijn 525 parkeerplekken 45 miljoen euro en ligt midden in de stad, terwijl de stad juist autoluw moet worden.” Aan het alternatieve plan van Verplancke om een grote hub te openen net buiten de stad in combinatie met een mobiliteitsapp, is tot op heden geen gehoor gegeven.

De gemeente reageert hierop en zegt dat ze momenteel werken aan een onderzoek naar potentiële locaties voor de alternatieven die zowel Ondernemend Leiden als Stichting Stadsparkeerplan Leiden voorstelden. Ook zegt ze veelvuldig in gesprek te zijn met bewoners en ondernemers over de nieuwe parkeervisie. Of de gemeente uiteindelijk wat gaat doen met deze wensen, moet nog blijken.

Dit artikel is onder begeleiding van de redactie van Sleutelstad geschreven door studenten van de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe media van de Universiteit Leiden. De studenten ontvingen daarvoor ook een bijdrage van het Leids Mediafonds.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Lammenschansdriehoek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×