(Foto: Pixy).

Universiteit Leiden: tijdens lockdown meer slachtoffers van kindermishandeling

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar veranderingen in (on)veilige thuissituaties van kinderen tijdens de lockdown. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown hoger is ten opzichte van een periode zonder lockdown.

Hoewel maatregelen noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren er tegelijkertijd zorgen dat deze maatregelen in sommige gezinnen tot onveilige thuissituaties zouden leiden. Het onderzoek toont aan dat er een toename in het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing, waaronder verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar.

Het onderzoek maakte gebruik van de methodiek van de Nationale Prevalentiestudies Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM). Professionals werkzaam in de kinderopvang en het onderwijs zijn gevraagd deel te nemen aan de studie als informant en te rapporteren over vermoedens van kindermishandeling.

Emotionele verwaarlozing
Op basis van de informantenrapportages wordt geschat dat bijna 40.000 kinderen, oftewel 14 per 1.000 kinderen, mishandeling hebben meegemaakt tijdens de eerste lockdown in Nederland. De schatting tijdens de lockdown ligt significant hoger dan de schatting over een periode van drie maanden zonder lockdown gerapporteerd door dezelfde informantengroepen in 2017, die bijna 15.000 kinderen betrof.

Wanneer het voorkomen van de verschillende typen mishandeling tijdens de lockdown wordt vergeleken met gegevens uit de NPM van 2017 dan blijkt er alleen voor emotionele verwaarlozing sprake te zijn van een significante toename, met name verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld.

Kwetsbare gezinnen
Verschillende gezinsfactoren bleken een significante risicofactor te zijn voor kindermishandeling. Een laag opleidingsniveau betekende een ruim tien keer hoger risico op kindermishandeling. In werkloze gezinnen was het risico ruim drie keer hoger ten opzichte van niet-werkloze gezinnen.

Een migratieachtergrond bleek tijdens de lockdown geen risicofactor te zijn voor kindermishandeling. Ook eenoudergezinnen en stiefgezinnen gaven geen hoger risico op kindermishandeling. De gezinsgrootte bleek enkel een risicofactor te vormen voor gezinnen met vier of meer kinderen, het risico op mishandeling was in deze gezinnen ruim twee keer groter dan in kleinere gezinnen. Het risico op mishandeling was niet verschillend voor jongens en meisjes en voor kinderen van verschillende leeftijden.

De resultaten maken duidelijk dat het sluiten van scholen en kinderopvang verregaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×