(Archieffoto: Gerry van Bakel).

Stadsbestuur wil Leidse bomen beter beschermen

Het Leidse college van burgemeester en wethouders werkt aan een nieuwe bomenverordening om het groen in de stad beter te beschermen. De lijst met te behouden bomen is nu vastgelegd met de ‘Groene Kaart’ van de stad. Volgens de gemeente is dit systeem onvoldoende objectief en daardoor is het overzicht niet compleet. Met de invoer van een ‘Groene Norm’ kan eenvoudig en meetbaar worden bepaald of een boom extra bescherming verdient.

De nieuwe norm moet gelden voor zowel gemeentelijk groen als bomen van particulieren. Volgens de Groene Norm moeten alle bomen van tachtig jaar en ouder of met een stamdiameter van tachtig centimeter worden beschermd. Bomen die binnen de norm vallen, mogen alleen worden gekapt als de gemeente hiervoor een vergunning verleend.

Herdenkingsbomen
De gemeente wil niet alleen de oudste en grootste bomen behoeden voor de zaag. In de Sleutelstad staan ook bomen die om cultuurhistorische of boomkundige reden op grote waarde worden geschat. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedoeld op herdenkingsbomen die ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen zijn geplant. Zoals de vrijheidsboom die sinds 1946 aan het begin van de Zeemanlaan staat ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Ook bomen die onderdeel zijn van een beschermd stadsgezicht of monument zijn volgens de norm van grote cultuurhistorische waarde. Ze zijn bepalend bij het aanzicht en kunnen om die reden niet zomaar worden weggehaald.

In Leiden zijn ook verschillende exotische boomsoorten te vinden die, wanneer ze gekapt worden, niet zomaar door eenzelfde soort kunnen worden vervangen. “Het gaat hierbij om bijzondere bomen waarvan er minder dan tien exemplaren voorkomen in onze stad. Uitzonderlijke exemplaren die we extra willen beschermen”, legt duurzaamheidswethouder Ashely North uit.

Bomenregister
Daarnaast zijn verschillende soorten bomen belangrijk voor het voortbestaan van bepaalde flora en fauna. Als je die kapt kan een andere boom die functie niet zomaar overnemen en worden planten en dieren in hun voortbestaan bedreigd. North: “Deze bomen willen we extra beschermen maar ook stimuleren. Met behulp van een register voor ecologische bomen zal de gemeente bij het aanplanten bewuster kiezen voor soorten die de grootste stimulans aan de flora en fauna leveren. Op die manier zorgen we er de komende jaren voor dat de natuur in Leiden veel sterker gaat worden.”

Feedback
De verordening fysieke leefomgeving, onderdeel bomen (bomenverordening), is vrijgegeven voor inspraak. Tot en met donderdag 4 maart kunnen Leidenaren het voorstel online inzien en er op reageren via www.leiden.nl/inspraak. Voor wie geen toegang tot het internet heeft zijn de stukken ook beschikbaar op het Stadskantoor. Nadat North de ontvangen feedback heeft verwerkt legt hij zijn plannen voor de Groene Norm in april voor aan de gemeenteraad.

Duurzaamheid Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×