(Foto: Sleutelstad).

Stijging gemeentelijke heffingen in Leidse regio

De Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar 11,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,4 procent meer dan de 10,8 miljard euro die in 2020, nog voor de uitbraak van de coronacrisis, werd begroot. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2021.

In de regio blijft de stijging van gemeentelijke heffingen in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Voorschoten onder de landelijke toename. In Zoeterwoude is de stijging met elf procent de hoogste in de regio. Ook in Oegstgeest is toename van de heffingen met 7,1 procent hoger dan landelijk.

Gematigde stijgers
In Leiden is de begroting aan heffingen dit jaar 109,5 miljoen euro wat een stijging is van 3,9 procent ten opzichte van 2020. Hiermee blijft de gemeentelijke heffing onder de landelijke stijging. De rioolheffing stijgt in Leiden zeer fors (10,7 procent) vergeleken met de landelijke toename van 2,6 procent. Ook de reinigingrechten en afvalstoffenheffing is met 8,8 procent hoger dan vorig jaar, maar stijgt minder hard dan de landelijke toename van tien procent.

Leiderdorp kent dit jaar een begroting van 14,8 miljoen euro. Dit is een toename van 2,3 procent en blijft ruim onder het landelijk gemiddelde. De toename van de gemeentelijke heffing is in Leiderdorp het laagst in de regio. In Leiderdorp is de stijging van de rioolheffing juist het grootst. De stijging van 5,2 procent ligt tweemaal hoger dan de landelijke toename.

Voorschoten heeft een begroting van 16,1 miljoen euro. Daar waar buurgemeenten de rioheffing fors laten stijgen is de toename in Voorschoten met 0,8 procent zeer gematigd. Ook de toename op de reinigingrechten en afvalstoffenheffing is vergeleken met de landelijke toename zeer laag.

Forse stijgers
In Zoeterwoude stijgen de gemeentelijke heffingen het meest van de buurgemeenten. De begroting voor dit jaar is met elf procent toegenomen tot bijna 8 miljoen euro. De onroerende zaakbelasting stijgt met 10,9 procent en dat is bijna het dubbele vergeleken met de landelijke toename. Ook is de rioolheffing fors verhoogd (6,3 procent). Hoewel de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing met 7,7 procent toenemen, blijft de stijging onder het landelijke niveau.

De heffingen in Oegstgeest stijgen dit jaar met gemiddeld 7,1 procent waarmee de begroting uitkomt op 17,6 miljoen euro. Opvallend is de geringe stijging van de rioolheffing in deze gemeente. Net als in Voorschoten blijft de toename van de rioolheffing (2 procent) onder de landelijke stijging. Fors is de stijging van de onroerend zaakbelasting (9,3 procent). De toename van de reinigingrechten en afvalstoffenheffing blijft met 9,4 procent net onder de landelijke stijging van tien procent.

Gemiddelde heffing gemeentegrootte
Volgens cijfers van het CBS telt Nederland veertien gemeenten met een inwonersaantal tussen de 100.000 en 150.000. Deze gemeenten (inclusief Leiden) hebben in totaal iets meer dan één miljard euro (1.000.000.000) aan heffingen begroot voor 2021. Dit is negen procent van de totale landelijke begrootte heffingen.

De gemiddelde begroting van deze veertien gemeenten ligt voor dit jaar op 74,5 miljoen euro. Leiden steekt daar ver bovenuit met een begroting van 109,5 miljoen euro. Ook Zoeterwoude kent een begroting die flink hoger ligt dan het gemiddelde van gemeenten met een inwonersaantal tussen de 5.000 en 10.000 inwoners. Het gemiddelde van deze negen gemeenten is 4,4 miljoen.

Voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten ligt de begroting onder het gemiddelde van gemeenten met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 inwoners. Het totaal aan heffingen van 186 gemeenten is voor 2021 begroot op 3,3 miljard euro, goed voor bijna eenderde van de totale landelijke begroting. Gemiddeld is de heffing 17,9 miljoen euro.

Economie Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×