Het monumentale schoolgebouw voldoet niet meer als basisschool.

Toekomst monumentale Gevers Deutz Terweeschool onzeker

De toekomst van de monumentale schoolgebouw van de Gevers Deutz Terweeschool is onzeker. Het huidige gebouw voldoet niet meer als basisschool. In twee van de vier scenario’s van het gemeentebestuur, wordt het monumentale schoolgebouw gesloopt.

In de raadsvergadering deze week werd de toekomst van de basisschool en het schoolgebouw besproken. De Gevers Deutz Terweeschool heeft momenteel 403 leerlingen en negen klaslokalen. Er is, ondanks de bijgeplaatste noodlokalen, te weinig ruimte voor de leerlingen. De school wil meer ruimte en een energie zuiniger gebouw om aan de norm te kunnen voldoen.  Ook wil het schoolbestuur graag een eigen gymzaal en inpandige kinderopvang. Momenteel gymmen leerlingen namelijk in sporthal De Cuyl, dat op een halfuur lopen van de school ligt.

Slopen
Tijdens de vergadering kwamen er vier scenario’s aan bod. Renovatie is veruit de goedkoopste optie. Maar dan is er geen plek voor kinderopvang en een gymzaal. Ook sluit het gebouw momenteel niet aan bij de toekomstvisie voor het onderwijs van de school. Daarnaast is het ook mogelijk om slechts de voorgevel te laten staan. Hierachter zal dan ruimte zijn voor nieuwbouw. Optie drie en vier houden in dat er een volledig nieuw gebouw komt, al dan niet in een klassieke stijl.

Voor Tobias van der Hoeven (CDA) zijn de eerste twee scenario’s de enige realistische. “Aan het slopen van zo’n monumentaal pand denk ik momenteel niet. Waarom zou je bijvoorbeeld geen bijgebouwen overwegen?” Ook Norman Vervat, sprekend namens het Cuypersgenootschap, benadrukt het belang van het behouden van gemeentelijke monumenten. “Een monument, dat sloop je niet. Het gebouw is beeldbepalend voor Oegstgeest en voor de wijk. Eigenlijk overstijgt dit de andere belangen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente kiest voor behoud, renovatie en verduurzaming van het bestaande pand.”

Wijkfunctie
Ook omwonenden geven aan dat de monumentale waarde groot is. Maar de school heeft ook een belangrijke functie in de wijk. En er is in de buurt geen geschikte locatie voor een nieuw gebouw. “De school zorgt voor verjonging en verbinding in de wijk. Het is een uniek en historisch onderdeel van de buurt. We willen sowieso dat de klassieke voorgevel behouden blijft. Dan kan er aan de achterkant ruimte gezocht worden voor de plannen van de school.” Zo moet er ruimte voor de school gerealiseerd worden om te groeien en moderne vormen van onderwijs aan te bieden.

Oegstgeest Onderwijs Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×