(Archieffoto: Reanne van Kleef).

Leiden alvast van start met nieuw 'Verbeterplan Sport'

Het Leidse stadsbestuur heeft een ‘Verbeterplan Sport’ opgesteld. Met de aanstelling van een accountmanager, tweejaarlijkse schouw van de accommodaties en verbeterde communicatie over haar onderhoudsplannen hoopt de gemeente de samenwerking met de sportclubs te verbeteren. De plannen staan nog niet definitief op papier, maar de gemeente is al wel begonnen met de uitvoering ervan.

Nadat verschillende sportverenigingen bij de gemeente aangaven dat de samenwerking erg moeizaam verliep, kwam sportwethouder Paul Dirkse tot het verbeterplan. Eind vorig jaar presenteerde de gemeente haar ideeën aan de sportverenigingen tijdens een van de Leidse Sportcolleges. Bij de digitale bijeenkomst waar het verbeterplan op de agenda stond, waren maar zes sportverenigingen aanwezig. Hun feedback wordt verwerkt in het definitieve plan, dat vooralsnog niet openbaar beschikbaar is.

Accountmanager
Maar uit de presentatie blijkt dat de gemeente de focus legt op proactieve communicatie met de verenigingen. Een accountmanager beheert de relatie tussen de gemeente en sportclubs. Hij heeft maandelijks contact met vaste personen en legt periodieke bezoeken aan de accommodaties af. Ideeën kunnen zo vroegtijdig worden gedeeld. “De accountmanager kan kleine knelpunten snel oplossen en daarmee escalatie voorkomen”, zegt de gemeente. De accountmanager Thijs van Moorselaar is inmiddels gestart met een kennismakingsronde langs de verenigingen.

In een gebruikersovereenkomst tussen de gemeente en de sportvereniging worden de verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de sportvelden en accommodaties vastgelegd. Van de negentig verenigingen hebben er drie de overeenkomst nog niet getekend. “We verwachten binnenkort te kunnen melden dat alle clubs ondertekend hebben”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Schouw
Ook nieuw: twee keer per jaar organiseert de gemeente een schouw op de sportvelden. In maart en oktober lopen vertegenwoordigers van de gemeente en de gebruikende vereniging(en) een ronde langs het veld om onderhoudswensen in kaart te brengen. Ook dit voornemen is inmiddels praktijk geworden: “De eerste schouw op het sportpark heeft inmiddels plaatsgevonden. De andere verenigingen die gebruik maken van een buitensportaccommodatie zijn op de hoogte van het moment waarop de schouw bij hen gepland staat.”

Verduurzamen
Ook een van de pijlers van het nationaal Sportakkoord, de duurzame sportsector, komt terug in de verbeterplannen. Samen met de verenigingen gaat de gemeente spelregels opstellen voor het verduurzamen van de sportaccommodaties. Het vervangen van klassieke lampen voor LED-verlichting is daar een voorbeeld van.

Klanttevredenheid
Om zichtbaar te maken of de samenwerking tussen gemeente en de sportverenigingen door de plannen daadwerkelijk verbetert, worden er klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. “In het voorjaar komt er een jaarlijkse meting onder de gebruikers van de zwembaden. Tweejaarlijks vragen we de overige gebruikers van sportaccommodaties in Leiden naar hun tevredenheid”, belooft de gemeente. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden telkens verwerkt tot een verbeterplan met actiepunten.

De komende maanden blijkt of de proactieve start van de gemeente, die nu al met de uitvoer van het plan begonnen is terwijl alleen de kern bij de verenigingen bekend was en een definitief plan nog niet beschikbaar, het gewenste resultaat oplevert.

Advertentie

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×