(Foto's: J.P. Kranenburg).

Boterhuispolder afgesloten vanwege broedseizoen

De Boterhuispolder in Leiderdorp wordt vanaf dit weekend voor drie maanden afgesloten voor wandelaars en fietsers om vogels in alle rust hun eieren uit te laten broeden en de kuikens groot te brengen. Op 15 juni wordt de polder weer opengesteld.

Het weiland in de Boterhuispolder is van levensbelang voor weidevogels. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, worden makkelijk verstoord. Rust is een voorwaarde voor sommige vogels voor een goed broedsucces. De Boterhuispolder is één van de weinige gebieden in Europa waar de weidevogels zich voortplanten. In het voorjaar maken ze hun nesten op de grond, nauwelijks meer dan een kuiltje in het gras dat enige bescherming biedt.

Weidevogels in de Boterhuispolder
Het meest opvallend zijn de steltlopers met hun lange poten waaronder de grutto, kievit, tureluur en scholekster. De polder heeft een hoge grondwaterstand en die garandeert, ook in de zomer voor een rijk bodemleven. Weidevogels vinden voldoende voedsel in de polder. Op de menukaart staan onder andere wormen, insecten en larven. En de fijnproevers kiezen soms ook voor zaden, klein gedierte en zoetwatermossels.

In de Boterhuispolder nestelen naar verhouding veel grutto’s. Dat is bijzonder omdat de grutto een ‘gevoelige’ vogel is. Hij houdt niet van straatverlichting en blijft weg als de leefomstandigheden hem niet bevallen. Ook de aanwezigheid van veel mensen vindt hij bedreigend.

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×