Pieter Krol. (Foto: PR).

ChristenUnie: 'Geef jongeren panden om samen te komen'

Met een lokale exitstrategie moet Leiden zich voorbereiden op een mooie Leidse lente. Dat is volgens de Leidse fractie van de ChristenUnie hard nodig. Zij pleit in een open brief aan het Leidse gemeentebestuur om zo snel als mogelijk onderkomens voor de jongeren te regelen waar ze kunnen samenkomen. Dat kan volgens fractievoorzitter Pieter Krol bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen of in kerken.

De ChristenUnie-fractie heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met sociale en maatschappelijke organisaties, studentenverenigingen en kerken. Uit die gesprekken kwam naar voren dat er vooral veel zorgen zijn over jongeren en studenten. “In Leiden, een stad met veel jonge mensen, moeten we daar op korte termijn aandacht aan besteden”, vindt Krol.

“De rek is er uit bij deze groepen. Een van de studentenverenigingen vertelde ons dat tien tot twintig procent van hun leden kampt met pandemie-gerelateerde problemen. Ze zijn angstig, depressief, vermoeid. Het is een heel jaar van hun leven in een kwetsbare levensfase. We moeten hen perspectief bieden en hoop op een mooie Leidse Lente.”

De gemeente krijgt steun van het rijk om de ernstigste lokale gevolgen te dempen. “Misschien kunnen we een deel van dit geld inzetten om panden te huren voor jongeren.” De gemeente moet hiervoor met ‘makelaars en schakelaars’ aan de slag, vertelt Krol in een interview met Sleutelstad. “Zorg voor snel perspectief.”

Schulden voorkomen
Er is volgens de ChristenUnie veel bereidheid in de stad om te helpen. De gemeente kan die partijen met elkaar verbinden en zorgen dat er ook echt van de grond komt. Datzelfde geldt voor de hulp die op de lange termijn nodig is. “Er zijn namelijk ook veel zorgen over de groep die straks als we coronacrisis achter ons laten, fors in de schulden zitten. Voor hen is nu nog aandacht maar straks verdwijnen ze van de radar. Terwijl zij dan steeds verder in de problemen komen.” Krol heeft het dan over ondernemers die dicht moesten tijdens de pandemie, ZZP’ers die veel werk kwijtraakten, mensen die niet meer aan het werk komen.

Maarten Mulder interviewt Pieter Krol van de ChristenUnie over de hoop op een mooie Leidse lente.

Krol wil vaart maken. “Misschien moeten we nog even wachten voordat die jongerenpanden open kunnen maar laat het dan in ieder geval wel klaar staan. Laten we nu met creativiteit en flexibiliteit kijken wat wel kan.” De gemeente kan als vliegwiel fungeren. “Om die organisaties en mensen met elkaar te verknopen. Ik verwacht dat er een welwillende houding is bij politieke partijen en gemeentebestuur. We kiezen bewust voor een open brief als vorm. Het is een eerste aanzet en we hopen dat de rest aanhaakt want we willen het samen met elkaar de stad een beetje beter en mooier te maken.”

 

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×