De discussie over het vervangen van zwarte piet door bijvoorbeeld roetveegpieten begon in Leiden in 2015 met een debat in het Leidse Volkshuis. (Foto: Chris de Waard).

Leidse raad: zwarte piet niet verboden; wel ontmoedigd

De figuur zwarte piet is racistisch en moet eigenlijk helemaal uit onze cultuur verdwijnen. Daarover zijn de meeste raadsleden in Leiden het wel eens, maar het hulpje van sinterklaas wordt niet verboden. “Dat kan niet”, legde burgemeester Lenferink onlangs al uit aan de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de PvdA en de SP. Die partijen kondigden een voorstel aan om zwarte piet uit het straatbeeld te weren.

Burgemeester Henri Lenferink zei zich goed voor te kunnen stellen dat de leden van de gemeenteraad een uitspraak willen doen over zwarte piet, maar verbieden gaat te ver. “Een vergunning weigeren voor een evenement met echte zwarte pieten kan niet. Dat is geen weigeringsgrond”, aldus de burgemeester die de partijen bij de commissiebehandeling de suggestie meegaf het voorstel aan te passen. Dat gebeurde en afgelopen avond werd er over gestemd in de Leidse gemeenteraad.

Met alleen de stem van de 1-mansfractie van de Partij Sleutelstad tegen, sprak de raad uit ‘dat de stereotype figuur van zwarte piet niet past bij een inclusief sinterklaasfeest voor
iedereen’. De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders om zich blijvend krachtig uit te spreken tegen het gebruik van de figuur van zwarte piet en het bestaande ontmoedigingsbeleid consequent uit te blijven voeren.

Dat wil het college wel. “Het thema heeft inmiddels tot een shift in het denken van de bevolking geleid”, zei de burgemeester die dat een mooie beweging vindt. “Maar verlies niet het contact met de voorstanders”, zo hield hij de raad voor.

De oproep was niet voor elke partij nodig. Zo vond de VVD het eigenlijk ‘voor de bühne’ omdat Leiden al jaren werkt aan het terugdringen van zwarte piet. “Het college doet het prima, dat hoeven we niet te versnellen”, vond Maarten Dirkse van die partij. “Als raad laten zien hoezeer we deugen is volstrekt onnodig.” Ook het CDA had twijfels bij de motie en ook de ChristenUnie zei eerder waarschijnlijk tegen het voorstel te zullen stemmen. “We willen alles steunen waardoor zwarte piet zo snel mogelijk wordt uitgebannen, maar zijn er niet van overtuigd of deze motie daarvoor gaat zorgen”, zei fractievoorzitter Pieter Krol.

Doordat de indienende partijen het voorstel wat afzwaketen, kon uiteindelijk bijna iedereen er alsnog mee instemmen. Behalve de Partij Sleutelstad dus. PS-voorman Maarten Kersten vond het voorstel teveel van boven opgelegd zonder dat de bevolking er iets van had kunnen vinden. Wel is ook hij het eens met het al ingezette proces waarbij Leiden overgeschakeld is op roetveegpieten.

Fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie vond het vanavond prima om ‘als raad deze uitspraak te doen’. Die mening is ook burgemeester Lenferink toegedaan. “De raad  is het hoogste orgaan in de stad. Als die zich uitspreekt dan betekent dat iets in de samenleving.”

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×