(Foto's: RijnlandRoute).

Hollandse Linde verhuisd vanwege RijnlandRoute

Een Hollandse Linde (Tilia x vulgaris) van vijftien jaar oud is deze week van de Kanaalweg verplant naar het plantsoen bij het spoorwegviaduct in Leiden. Het verplaatsen van de boom was noodzakelijk om ruimte te maken voor het leggen van kabels en leidingen voor de RijnlandRoute bij de Europaweg en het Lammenschansplein.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet op een aantal plekken bomen en groen worden weggehaald. Het gaat om vier vergunningsplichtige bomen en bomen en struikgewas tussen de Vrouwenweg en de Europaweg. Van de vier vergunningsplichtige bomen wordt alleen de Hollandse Linde verplant omdat deze geschikt is om te verplanten. De boom is relatief jong en heeft nog een compact wortelstelsel waardoor de boom uitgegraven kan worden. Daarnaast verkeert de boom in goede gezondheid.

Verhuizing
Voordat een boom verplant kan worden is onderzoek op de nieuwe locatie nodig. De nieuwe locatie moet geschikt zijn voor de boom, zowel boven- als ondergronds moet er voldoende ruimte zijn. De samenstelling van de grond moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen zodat de boom weer goed kan doorgroeien. Ook de hoogte van het grondwater is van belang want het is niet goed als de wortels in het water komen te staan.

De Hollandse Linde is verplant met een zogenoemde verplantmachine, dit is een speciale machine om bomen met zo min mogelijk beschadigingen uit te graven en te planten op de nieuwe locatie. De verplantmachine bestaat uit een hydraulische arm met daaraan een soort grote graafklauw, die in één beweging de kluit van de boom kon uitgraven. De boom is in de machine vervoerd en in het gat op de nieuwe locatie geplaatst.

Nazorg
Niet alle bomen zijn geschikt om te verplanten, dit heeft onder andere te maken met het soort boom en de staat van de boom. In de bomenverordening van de gemeente Leiden staat dat bomen die hiervoor geschikt zijn, verplant moeten worden. Met de verplaatsing van de Linde wordt hieraan invulling gegeven. De provincie compenseert alle vergunningsplichtige bomen volgens het bomencompensatieplan dat samen met de gemeente is opgesteld.

Om te zorgen dat de boom goed aanslaat op de nieuwe locatie en ook weer gaat groeien is de grond hier voorbereid. Er zijn ‘mycorrhiza-wortelschimmels’ en andere bodemverbeteraars aangebracht. Deze zorgen ervoor dat de boom de voedingsstoffen uit de bodem maximaal op kan nemen. Daarnaast wordt de boom de komende drie jaar extra verzorgd en in de gaten gehouden.

Ontwerp Europaweg en Lammenschansplein
Samen met de gemeente Leiden wordt nog gewerkt aan het ontwerp voor de Europaweg en het Lammenschansplein. Het gaat hierbij om het verbeteren van de indeling van wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en voetpaden. Het definitief ontwerp wordt op korte termijn verwacht.

Duurzaamheid Leiden Maatschappij RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×