Aangepaste examenperiode van start: 'Dit komt scholieren ten goede'

Voor veel vmbo-leerlingen is het zover: vandaag gaat de examenperiode van start. Scholen hebben tot 23 juli de tijd om digitale theorie-examens (CE) van het basis- en kaderonderwijs in te plannen. Op deze manier hebben zowel scholen als leerlingen de gelegenheid om de examenperiode goed en veilig te organiseren. Dat komt de leerlingen ten goede, zegt Whita Sneep van Da Vinci College Lammenschans.

Bij landelijke centrale praktijkexamens is het gebruikelijk dat alles precies volgens de richtlijnen gaat en dat examens ook binnen een bepaalde periode worden afgenomen. Door de aanhoudende lockdown en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, is het voor veel scholen logistiek vaak niet mogelijk om voor de praktijkonderdelen aan al die eisen te voldoen.

Na overleg met de scholen besloot onderwijsminister Arie Slob daarom vorig jaar al om die landelijke examens te schrappen en voor die vakken naar het schoolexamencijfer te kijken. De examens daarvan worden vanaf vandaag afgenomen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en kunnen, maar scholen bepalen zelf wanneer en hoe de examens worden afgenomen. Her en der nemen scholen er dus nog even de tijd voor.


Leidse school blij met extra tijd

Teamleider Whita Sneep van het Da Vinci College is blij dat scholen zelf de regie krijgen over het afnemen van de praktijkexamens in het vmbo. “Normaliter beginnen we rond deze tijd aan de centraal schriftelijke praktijkexamens (CSPE). Daarbij sluit je twee jaar aan praktijkvakken af met een speciaal door CITO ontwikkeld centraal praktijkexamen. Dat betekent dat je als school pakweg zes weken de tijd hebt om al die examens volgens specifieke en zeer strikte regels af te nemen. In coronatijd is dat een haast onmogelijke klus, maar gelukkig hoeven we ons hoofd daar niet over te breken.”

De extra tijd die daardoor overblijft, komt volgens Sneep alleen maar heel goed van pas om leerlingen inhoudelijk vooruit te helpen en intensiever te begeleiden. “Omdat wij nu de tijd en de ruimte krijgen voor de schriftelijke theorie-examens en ons niet met dat CSPE hoeven bezig te houden, krijgen vmbo-leerlingen ook langer de tijd om op school de nodige praktijkvaardigheden op te bouwen.”

Niet minder waard
Het wegvallen van de centrale praktijkexamens zorgt er niet voor dat het uiteindelijke diploma minder waard is, benadrukt Sneep. “Wij hebben als school meteen gezegd dat leerlingen hetzelfde moeten kennen en kunnen. Het staat ons vrij om het centrale examen als voorbeeld te nemen en te checken of een leerling voldoet aan de gestelde eisen, maar door het wegvallen van de centrale examens hebben we tijd voor extra voorbereiding en begeleiding. Dat komt zowel de scholen als de leerlingen ten goede.”

De centrale examens voor de theorievakken op het vmbo gaan wel ‘gewoon’ door van 17 tot en met 31 mei.

Leiden Onderwijs Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×