Dat de gemeente 1,5 miljoen meer betaalde voor de garage aan de Lammenschansweg verbaast het CDA. (Foto Sleutelstad)

CDA Leiden wil duidelijkheid over kettingbeding voor vastgoedontwikkelaars

Grote vastgoedtransacties hebben tot verbazing geleid bij het CDA. Josine Heijnen van het CDA Leiden vraagt zich af of de gemeente wel voldoende zicht heeft op kettingbedingen binnen de vastgoedmarkt. Het niet naleven van een kettingbeding lijkt namelijk niet altijd  consequenties te hebben voor ontwikkelaars.

Een kettingbeding moet ervoor zorgen dat overeenkomsten tussen twee partijen ook kunnen gelden voor derden. Zeker op het gebied van onroerend goed is dit van belang. Zo kunnen er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt dat de ene partij het pand niet op korte termijn door mag verkopen of dat er sprake moet zijn van een minimumprijs. De gemeente zet een kettingbeding dus in om afspraken te maken en eisen te stellen die ook in een later stadium gelden.

Maar Heijnen twijfelt of het allemaal wel goed gaat. “Het CDA vraagt zich af of er binnen de gemeente genoeg kennis en capaciteit is om dit in goede banen te leiden”, schrijft het raadslid in de vragen aan burgemeesters en wethouders. Zo is er in een commissievergadering al gesproken over een bepaalde ‘hiërarchie’ tussen ontwikkelaars in Leiden. Heijnen vraagt daarom of het gunnen van projecten aan bepaalde ontwikkelaars beïnvloedt.

Leidse kettingbedingen
“De afgelopen tijd zijn er een aantal gevallen geweest waarin afspraken van de gemeente toch niet werden nagekomen”, licht Heijnen mondeling toe. “Dat is niet goed voor het aanzien van de gemeente, maar ook niet goed voor de belastingbetaler. Leiden is natuurlijk niet de enige gemeente met dit soort situaties. Maar wellicht dat Leiden wel te weinig capaciteit heeft om dit aan te pakken.” De gemeente kan op bepaalde momenten naar de rechter stappen als afspraken niet worden nagekomen door ontwikkelaars. “Dit gebeurt met enige regelmaat, maar is uiteraard niet wenselijk. Het wekt wel vragen op over onze manier van kettingbedingen schrijven.”

Heijnen is in haar vragen aan de gemeente niet ingegaan op specifieke zaken, maar is vrij algemeen gebleven in haar verwoording. “Ik wil niet zomaar partijen beschuldigen. Wel noemde ik het garagecomplex aan de Lammenschans wat de gemeente geen tweeëneenhalf miljoen kostte, maar ruim vier miljoen. Een ander voorbeeld is een schoolpand dat tegen de afspraken in binnen vijf jaar werd doorverkocht, zonder dat dit resulteerde in een boete. Dat moet niet kunnen.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×