Miljoenen voor kankeronderzoek LUMC.

Miljoenen voor kankeronderzoek LUMC

Veertien nieuwe onderzoeksprojecten van het LUMC en het Rotterdamse Erasmus MC krijgen ruim 8 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding. In de rest van het land geeft het fonds nog eens 22 miljoen uit aan kankeronderzoek.

De gehonoreerde projecten lopen uiteen van zorg voor patiënten met een migratie-achtergrond tot betere behandeling van alvleesklierkanker en van protonentherapie voor oogmelanoom tot palliatieve zorg voor hoofd-halskanker. De onderzoeken gaan later in 2021 van start.

In het LUMC werkt professor Coen Rasch aan de behandeling van oogmelanomen. De zorg voor deze zeldzame tumor gebeurt meestal in Leiden en Rotterdam. Sinds 2018 is precisiebestraling met protonen mogelijk waardoor het aangetaste oog niet meer verwijderd hoeft te worden. Maar het ontbreekt nog aan goede vergelijkende studies tussen oogverwijdering en protonenbestraling. De behandelingen hebben namelijk verschillende bijwerkingen en verschillende kansen op terugkeer of uitzaaiing van de tumor. Om patiënten die voor deze keuze staan te helpen, wil de onderzoeksgroep van Rasch in kaart brengen wat de precieze behandeluitkomsten zijn en hoe patiënten goed ondersteund en betrokken kunnen worden in het beslisproces.

Een ander LUMC-project dat geld krijgt van KWF Kankerbestrijding is het onderzoek van professor Anne Stiggelbout. Zij onderzoekt hoe het besluitvormingsproces bij de behandeling van kanker verloopt en waar de verwachtingen en wensen liggen, bij zowel patiënten en hun naasten, als bij zorgverleners. Er is echter nog weinig bekend over samen beslissen bij kankerpatiënten met een migratie-achtergrond. Uit eerder onderzoek blijkt wel dat artsen en patiënten barrières zien als het gaat om taal, culturele opvattingen en gezondheidsvaardigheden. Daardoor blijft gezamenlijke besluitvorming bij deze groep patiënten vaak achter en ervaren patiënten en zorgverleners dat de geboden zorg beter kan.
De uitkomsten van het onderzoek moeten behandelaars en patiënten beter ondersteunen bij die gezamenlijke beslissingen. Het onderzoek wordt gefinancierd uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes. Die werd niet gereden vanwege corona, maar bracht desondanks ruim 7 miljoen euro op.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×