De Roomburgerlaan is één van de straten die op de schop gaat. (Foto: Jan-Jaap de Haan).

Nieuwe riolering en straten voor de Professorenwijk-Oost: meedenken kan nog een paar dagen

Komend najaar gaat de gemeente verder met het vervangen van de Leidse riolering. Omdat het wegdek bij deze werkzaamheden opengebroken moet worden, is het een goed moment om de straten en stoepen te vernieuwen. Het definitieve ontwerp voor de Professorenwijk-Oost laat zien dat er een gescheiden rioolstelsel komt en dat er veel ruimte is voor groen. Leidenaren kunnen nog ideeën aandragen tot en met komende zondag.

In de wijk tussen de Uhlenbeckkade en de Roomburgerlaan legt de gemeente een tweedelige riolering aan. Er wordt één buis aangelegd voor afvalwater van de douche, de afwas of de wasmachine. Hierlangs komt er een tweede buis voor schoon hemelwater. Naast de grotere capaciteit van de riolering zorgt dit ervoor dat het water efficiënter kan worden gezuiverd. Door deze ingreep komt er namelijk vooral nog vuil water bij de zuivering. Bewoners kunnen hun regenpijp aansluiten op de rioolbuis voor hemelwater. Het regenwater gaat dan niet meer direct naar de zuivering, maar komt terecht in de Leidse sloten en grachten.

Met deze vernieuwingen slaat de gemeente een nieuwe weg in op het gebied van duurzaamheid. Het veranderende klimaat zorgt voor meer droge periodes. Met de nieuwe riolering wil de gemeente minder schoon water verspillen en het water opvangen voor tijden van droogte. Bewoners worden aangespoord om regenwater zelf op te bergen in een regenton. Daarnaast kan men het water in de grond laten trekken via drainagekratten in de tuin. De gemeente benadrukt wel dat niet iedere tuin hiervoor geschikt is.

De plannen op het gebied van verkeer en groen in de wijk. (Afbeeldingen: Gemeente Leiden).

Straten en groen
Voor het vernieuwen van de riolering moeten de straten opengemaakt worden. Een mooie gelegenheid om de wegen en stoepen op te knappen. In het ontwerp is gekeken naar vergroening, parkeergelegenheid en veiligheid. Zo wordt een aantal straten ingericht voor eenrichtingsverkeer. Dit geldt voor de Snouck Hurgronjestraat, de Colenbranderstraat en de Duyvendakstraat. De gemeente geeft aan dat de straten te smal zijn om hier tweerichtingsverkeer te handhaven. Daarnaast worden de trottoirs veiliger.

De werkzaamheden geven de gemeente ook een mogelijkheid om te zorgen voor vergroening. De bestaande bomen en planten moeten blijven staan waar dat kan. Daarnaast worden er in de wijk acht nieuwe bomen geplaatst. In het kader van vergroening en het vergroten van de biodiversiteit komen er ook nieuwe heesters en oeverplanten. Dit helpt ook om veranderingen in het klimaat beter op te kunnen vangen. Bomen en planten kunnen immers zorgen voor verkoeling en kunnen water vasthouden onder de grond.

 

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×