De gedecoreerden in Leiderdorp met in het midden burgemeester Driessen en op de achterste rij de drie wethouders. (Foto: J.P. Kranenburg).

Vijf lintjes voor inwoners van Leiderdorp

“Het is iedere keer weer bijzonder om namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander koninklijke onderscheidingen te mogen uitreiken aan Leiderdorpers die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt.”  Zo begon burgemeester Laila Driessen  vanmorgen aan haar jaarlijkse klus; het opspelden van de lintjes. Dit jaar aan vijf inwoners van Leiderdorp.

Drie kregen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. “Dat is veel”, wist Driessen te melden. ” Voor een kleine gemeente zelfs uitzonderlijk veel. Jullie treden in de voetsporen van veel bijzondere mensen voor u.”

De Leiderdorpse decorandi zijn dit jaar in alfabetische volgorde:

Gerrit Anker, geboren op 15 september 1938 in Leiderdorp, kwam in 1967 als vrijwilliger bij de brandweer in Leiderdorp. Hij werkte destijds ook bij de gemeente Leiderdorp en was verantwoordelijk voor brandpreventie. Op di manier stond hij 23 jaar paraat voor de Leiderdorpers. Sinds 1980 is hij ook vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Leiderdorp en deed hij jaren vrijwilligerswerk voor Stichting Philadelphia te Leiderdorp. Ook bij het Leiderdorps Museum is Anker actief als vrijwilliger. “En u staat in uw buurt bekend als een zeer  behulpzame bewoner en een sociale buurman. Zo zet u al jaren grijze en/of de groene containers buiten voor bewoners die daar niet toe in staat zijn en doet u boodschappen voor bewoners of voert klusjes uit”, aldus de burgemeester in haar toespraak voor Anker die verder mantelzorger was van zijn in 2011 overleden echtgenote. Tenslotte hielp hij het verzorgingshuis Beth-San in Moerkapelle door met dementerende ouderen warme maaltijden te bereiden. Iedere maandagochtend ging hij op de fiets van Leiderdorp naar Moerkapelle. tot dat dat door gezondheidsproblemen in 2019 niet meer lukte.

Omdat u al meer dan 50 jaar mensen belangeloos helpt, uw inzet voor de kerk en haar leden, uw inzet op Monumentendag en de verhalen die u levend houdt over Leiderdorp, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u, de heer Gerrit Anker te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Johannes Leonardus Maria van der Lubbe, geboren op 13 oktober 1954 in Den Haag, is al zo’n veertig jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid, gemiddeld vijf uur per week. Van der Lubbe deed zijn vrijwilligerswerk bij kerkgenootschappen, zorgcentra, sportverenigingen en een basisschool. Driessen: “Zo was u voorzitter van de commissie die de fusie begeleidde van de scholen Engelendaals en Meijehof; penningmeester kerkbestuur bij de rooms-katholieke parochie de Heilige Lodewijk en vertegenwoordigde u de belangen van volleybalverenigingen DVO en Leython DC bij onder meer de Leiderdorpse ondernemersvereniging, de gemeente Leiderdorp en de Nederlandse Volleybalbond.”  Ook initieerde hij de fusie van Leython met volleybalvereniging DVO. en was hij voorzitter van de raad van toezicht bij RK Zorgcentrum Roomburgh in Leiden. Ook richtte Van der Lubbe de stichting BOL op – Binnensport Ondersteuning Leiderdorp – die voor de drie binnensportverenigingen sponsoren zoekt en bedrijven werft om reclame te maken in de sporthal De Bloemerd. Tenslotte is hij ook nog lid van de raad van commissarissen Sportfondsen Leiderdorp. “Met zo’n onverbeterlijke inzet is het dan ook niet gek dat u in 2009 bijvoorbeeld vrijwilliger van het jaar werd”, besloot de burgemeester haar lofzang voor de man die ook nog van 2007 tot en met 2011 voorzitter was van Volleybalvereniging Leython DC.

Welnu: u heeft het nodige gedaan als vrijwilliger, dat was nuttig, meer dan nuttig voor de samenleving. Voor alle benoemde activiteiten en uw niet te stuiten energie, wacht u nu het aangename. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u, de heer Jos van der Lubbe te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Joseph Pieter Anne Willem Molenaar, geboren 20-9-1945 in Enderby (Engeland), is een begrip in de cricketwereld. In 1974 debuteerde hij als scheidsrechter bij cricketwedstrijden in de hoofdklasse. “In uw wereld heet dat niet scheidsrechter, maar umpire,” had burgemeester Driessen ingefluisterd gekregen. “En er is óók lof voor uw kwaliteiten. Er zijn maar weinig scheidsrechters die zoals u twee keer umpire van het jaar werden. U was dat in 1992 en 2007.”  In 2002 kreeg hij bovendien de zilveren cricketbal en in 2010 de gouden speld als cricketheld. Deze is in de in het Nederlandse cricket nog maar vijf keer uitgereikt. In 2019 werd hij benoemd tot erelid. Naast scheidsrechter begeleidde Molenaar ook Nederlandse scheidsrechters bij het behalen van een kwalificatie om internationale wedstrijden te mogen leiden en gaf hij tal van trainingen op het gebied van spelregelkennis.

Omdat u langdurig van onschatbare waarde was voor zowel het nationale als internationale cricket als umpire én opleider van nieuwe scheidsrechters en uw indrukwekkende staat van dienst bij de KNCB, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u, de heer Willem Molenaar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Robbert Pieter Snoep, geboren op 16 januari 1953 in Amsterdam. Snoep had jarenlang een tandartsenpraktijk in Leiden en stond bekend als een tandarts waar zelfs de meest angstige patiënten lachend de praktijk verlieten. Ook zette hij zich lange tijd vrijwillig in voor mensen met een verstandelijke beperking zodat ze vol vertrouwen een behandeling ondergingen. Toen Snoep in 2003 Kenia bezocht, werd hij getroffen door de armoede daar. Maar ook door de slechte toestand van gebitten van de Kenianen, zelfs bij kinderen. Met tandartsen, mondhygiënisten en assistenten vertrok hij naar Kenia om te gaan helpen en richtte er de stichting Dutch Dental Care op met als doel om zonder winstoogmerk tandheelkundige zorg te verlenen aan scholieren, ouders en hun dorpsgenoten. In 2009 kwam hij in contact met kennissen die in Bali vrijwilligerswerk deden bij een opvang voor kinderen met het Downsyndroom.  Als tandarts hielp hij deze kinderen drie jaar lang, samen met zijn echtgenote. In 2011 kwam hij in contact met een lokale tandarts. Deze runde een kleine praktijk vlakbij een kinderschooltje. Kinderen die daarnaast moesten werken en woonden op een vuilnisbelt. Vijf jaar lang bood hij samen met zijn echtgenote ook hier tandheelkundige zorg aan de kinderen.

Gezien het feit dat u zich jarenlang vrijwillig inzet voor de tandheelkundige gezondheid van mensen in het algemeen, maar in het bijzonder ook die van kwetsbare groepen en in landen waar tandheelkundige zorg moest worden opgezet en waar u zorgde voor bijscholing en apparatuur, waardoor u de kwaliteit van leven van zo veel mensen heeft vergroot, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u, de heer Rob Snoep te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Eduard Weijdeveld, geboren in Den Haag op 13 april 1948, is voor veel hardlopers en loopclubs een begrip. ” Al ruim veertig jaar geeft u als atletiektrainer looptrainingen aan inmiddels heel veel sporters. Velen van hen ondersteunen dan ook de voordracht”, vertelde burgemeester Driessen. Weijdeveld geeft zijn trainingen al sinds 1965 bij Leiden Atletiek en vanaf 2005 ook bij Zaterdagochtend Sport Leiden. ” U doet dit of het nu gaat om ervaren sporters of niet. Getalenteerd of niet. Zelfs weer en wind weerhoudt u er niet van om sporters aan te moedigen en te enthousiasmeren.” Naast atletiektrainer was Weijdeveld ook assistent scheikunde en natuurkunde op het Stedelijk Gymnasium in Leiden waar hij een forse collectie apparaten ten behoeve van natuur- en scheikundelessen opbouwde. ” Die collectie was populair bij leerlingen en kreeg als snel de bijnaam het ‘ Ed-kabinet’ .” Op de school richtte hij ook een doka-club op, verzorgde de techniek bij filmavonden en zorgde ervoor dat video-en audioapparatuur te allen tijde in topconditie waren.

Met uw tomeloze inzet bent u een inspiratiebron voor velen. Uw passie en sportkennis draagt u over op anderen. Om uw inzet als vrijwilliger voor Leiden Atletiek, Zaterdagochtend Sport Leiden en uw befaamde Ed-kabinet, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u, de heer Weijdeveld te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Advertentie

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×