Dit jaar werden in Voorschoten twee lintjes uitgereikt. (Foto's: Voorschotense Krant, Marjolein Altena).

Burgemeester Aptroot reikt koninklijke onderscheidingen uit

Vanmorgen hebben twee inwoners van de gemeente Voorschoten een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Het gaat om Helga Dulfer-Honigh en Cees Besuyen. Ze kregen de versierselen opgespeld die horen bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontvingen hun koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Charlie Aptroot tijdens een bijeenkomst in kleine kring in het gemeentehuis van Voorschoten.

Mevrouw H. (Helga) Dulfer-Honigh was in het verleden lid van de Adviesraad van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij was regionaal en landelijk betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van de Wmo. Als ervaringsdeskundige beoordeelde zij onder andere de beleidsnota’s. Als burgerraadslid van de CDA-fractie van de gemeente Voorschoten was mevrouw Dulfer lid van de commissie Mens en Samenleving en onderhield zij veel contacten in de regio hiertoe, maar zij zocht ook contact met landelijke organisaties en partijen. Van 2015 tot 2017 was mevrouw Dulfer bestuurslid van de ANBO, afdeling Voorschoten. Hier vroeg zij in het bijzonder aandacht voor de ouderen die afhankelijk zijn van hulp(middelen) en beperkingen kennen in hun mobiliteit.

Sinds 2011 is mevrouw Dulfer vrijwilliger bij de Actiegroep Terug naar de bossen. Deze actiegroep zet zich in voor personen met een beperking. Mevrouw Dulfer heeft zich onder andere ingezet voor het dossier eigen regie en behoud van het persoonsgebonden budget. Ook heeft zij gelobbyd voor de realisatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarnaast is mevrouw Dulfer is al meer dan 30 jaar mantelzorger voor haar moeder.

De heer C.P. (Cees) Besuyen was als hoofdbrandwacht meer dan 30 jaar lid van de vrijwillige brandweer van Voorschoten. Hij is daar ook jarenlang voorzitter van de  personeelsvereniging geweest. Daarnaast heeft de heer Besuyen bij Tafeltje Dekje tien jaar lang maaltijden bezorgd bij mensen die zelf niet meer in staat waren om te koken. Als chauffeur en bijrijder heeft de heer Besuyen tien jaar als vrijwilliger gewerkt bij de Stichting Ouderenbus Voorschoten. Ook nu nog is hij actief als bijrijder als er iemand onverwacht uitvalt. Vanaf 1997 is de heer Besuyen lid van de Voorschotense Herensociëteit. Hij is verantwoordelijk voor de exploitatie van de bar en het verhuren van de zalen. Ook organiseert hij jaarlijks de klaverjasdrive en de visdagen.

Advertentie

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×