Lege plek op het woonwagenkamp in de Stevenshof. (Foto: Yoni Heijmans).

Leiden staat tijdelijk maatwerk voor verhuur woonwagens toe

Er mogen maatwerkoplossingen worden aangeboden bij de toewijzing van huurwoonwagens en standplaatsen in de stad. Dat staat het Leidse college van burgemeester en wethouders voorlopig toe. Door dit besluit maken kinderen van woonwagenbewoners eerder kans op een plek in de buurt van hun ouders. De maatregel is tijdelijk. Verhuurder Holland Rijnland werkt aan een apart toewijzingssysteem voor huurwoonwagens, waarmee de problemen structureel worden opgelost.

Het besluit valt samen met de brief die de Leidse SP-fractie enkele weken schreef aan het stadsbestuur. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen neemt het hierin op voor de kampbewoners en stelt kritische vragen over leegstaande standplaatsen in de Merenwijk en het gehanteerde toewijzingsbeleid. “De mobiele huizen worden gezien als sociale huurwoningen. Huurders moeten zich inschrijven en komen na een bepaalde tijd in aanmerking voor een passende woning. Alleen zijn die er niet. Want er worden al jaren geen standplaatsen bijgebouwd”, verklaarde Theeuwen toen.


SP fractievoorzitter Antoine Theeuwen in gesprek met Robbert Beurse over de maatwerkoplossing.

Voorwaarts
Theeuwen noemt het collegebesluit een eerste stap in de goede richting. “We gaan voorwaarts. Het is mooi dat het recht om in familieverband te wonen eindelijk door de gemeente wordt erkend en gehandhaafd. Kinderen van woonwagenbewoners maken nu meer kans om bij hun ouders op het kamp te blijven”, zegt hij.

Toch is de kous hiermee niet af voor de SP fractie. “In het besluit staat ook dat reizigers in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar aaneengesloten op het kamp gewoond moeten hebben om in aanmerking te komen voor een standplaats. Dat klopt niet. Doordat er al jaren een tekort aan standplaatsen is, zijn woonwagenbewoners gedwongen om tijdelijk in een ‘stenen huis’ te gaan wonen. Zij hebben altijd de intentie gehad om terug te keren en moeten dus ook gebruik moeten kunnen maken van uitzondering op de regels”, vindt Theeuwen. Navraag op het woonwagenkamp in de Stevenshof ondersteunt de stelling van de SP. Vrijwel alle kampbewoners geven aan dat zij, in de afgelopen jaren, familieleden noodgedwongen een appartement zagen betrekken. “Tijdelijk, tot er plek is”, vertelt een van hen.

De SP verwacht eind mei antwoord te krijgen op de vragen uit haar brief. Theeuwen hoopt dat de gemeente bereid is om het beleidskader op het gebied van woonwagenkampen over te nemen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×