Een van de sporen rondom Leiden. (Foto: Robbert Beurse).

Mogelijk toch een tramverbinding tussen Leiden en de kust

Een sneltram van Leiden naar de kust. De regio is er al eens eerder jaren tevergeefs mee bezig geweest maar hij ligt weer ter tafel. Als een van de opties om de groeiende verkeersstromen aan te kunnen in deze regio.

In de nabije toekomst komen er nog eens 30.000 woningen bij in de Leidse regio en kuststreek. Om grote verkeersdrukte te voorkomen, is een goed netwerk voor openbaar vervoer nodig stelt de gemeente Leiden en het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland. Een lightrailverbinding van Leiden naar de Katwijk en Noordwijk is daarbij een optie meldt de gemeente Leiden desgevraagd.

Het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland is op zoek naar een uitbreiding van het openbaar vervoer. Voor de covid-pandemie steeg het aantal reizigers via het openbaar vervoer fors. In het afgelopen jaar kwam dat tot stilstand maar de verwachting is dat het na de coronajaren weer toeneemt. Dit tezamen met de bevolkingsgroei vraagt, aldus de gemeente, een passend openbaar vervoer systeem.

“We willen dit op een duurzame manier faciliteren”, laat een woordvoerder weten. “Doordat er veel nieuwe woningen worden gebouwd is hoogwaardig openbaar vervoerssysteem nodig. Een lightrail is één van de mogelijkheden waar we rekening mee houden. De onderzoeksfase zal echter nog wel een aantal jaar duren.”

De gemeente onderzoekt ook andere oplossingen. “We onderzoeken welke vorm van openbaar vervoer nodig is om de nieuwe reizigers te kunnen vervoeren. Naast de lightrail is een uitbreiding van het huidige R-net systeem ook een van de mogelijkheden. Vanaf zondag 9 mei gaan er al R-netbussen rijden tussen Leiden en Katwijk.”

Het is niet voor het eerst dat er plannen worden gemaakt voor een sneltram in de Leidse regio. Rond de eeuwwisseling probeerde de provincie Zuid-Holland de RijnGouweLijn te realiseren. Deze lightrailverbinding zou vanuit Gouda via Leiden naar Katwijk en Noordwijk lopen. De plannen leidden destijds tot veel commotie. In 2007 kwam dit zelfs tot een referendum. Uit de bindende uitslag bleek dat een meerderheid van de Leidenaren tegen het RijnGouweLijn-tracé was.

Het openbaar vervoer in de Leidse regio blijft dus een heikel punt. De treinverbindingen tussen Leiden en Utrecht zorgen al jaren voor problemen vanwege een enkel spoor. En het spoor tussen Leiden en Dordrecht is ook niet toegerust op de toekomstige vervoersdruk. Mede hierdoor zijn er ook vanuit het Rijk plannen voor een lightrailverbinding op deze trajecten. Deze trams kunnen in de toekomst ook tot de kustplaatsen Katwijk en Noordwijk gaan rijden.

 

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×