Jaap van Dissel.

Wetenschapsprijs voor Jaap van Dissel

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum van Infectieziekten van het RIVM en hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten aan de Universiteit Leiden, ontvangt op 31 mei de Akademiepenning van de KNAW. De Akademie reikt de prijs eens per twee jaar uit aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. Eerdere winnaars zijn Paul Schnabel, Robert-Jan Smits en Trudy Dehue.

De KNAW kent Van Dissel de prijs toe vanwege de wijze waarop hij tijdens de corona-epidemie de minister van VWS en het crisisteam van de overheid wetenschappelijk heeft geadviseerd over de bestrijding van COVID-19.

Zijn tomeloze energie wordt geroemd en de bewonderingswaardige rust die hij aan de dag legt om politiek en publiek te infomeren. Dat alles in een zich snel ontwikkelende crisis, en onder druk van discussies in politiek, samenleving én wetenschap.
Hij schroomt niet om wetenschappelijke verhandelingen te houden in het kabinet, en hij legt keer op keer uit wat de essentie van de vraagstukken is en wat de grenzen zijn van de huidige kennis. Hij blijft altijd dicht bij de rol die van een wetenschapper verwacht mag worden en laat zich niet verleiden tot politieke uitspraken. Jaap van Dissel is met recht te beschouwen als een ‘honest broker’ van de wetenschap, aldus de KNAW.
Als wetenschapper heeft Jaap Tamino van Dissel (1957) een grote staat van dienst. Na zijn promotie op de menselijke afweer tegen intracellulair levende micro-organismen, volgde Van Dissel de opleiding tot internist aan het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) en specialiseerde zich in infectieziekten. Hij deed onderzoek in de Verenigde Staten aan Duke University Medical Center, Durham en Cold Spring Harbor laboratorium, en was staflid bij de afdeling Infectieziekten van het LUMC. Daar werd hij in 1999 benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten. Vanaf 2013 is Van Dissel tevens directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, van het RIVM.
De Akademiepenning wordt maandagmiddag 31 mei tijdens de Akademiemiddag aan Van Dissel uitgereikt. Tijdens die middag zijn er ook nog lezingen van Marion Koopmans en Akademiepresident Ineke Sluiter, en een paneldiscussie over de rol van de wetenschap tijdens pandemieën en andere rampen.
Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×