Een impressie van de nieuwe fietstunnels. (Foto:JAM* architecten).

Zorgen over nieuw kruispunt Vondellaan-Plesmanlaan: 'Fietsers gaan er op achteruit'

Bewoners van de Lage Mors in Leiden maken zich grote zorgen over de voorgenomen herinrichting van het kruispunt van de Plesmanlaan met de Vondellaan. Volgens hen wordt het nieuwe kruispunt fietsonvriendelijk en veroorzaakt het verkeersproblemen op de Darwinweg tegenover Naturalis. Het CDA stelt voor om de drukke Plesmanlaan half verdiept aan te leggen, naar voorbeeld van de Willem de Zwijgerlaan. Dan hoeven fietsers en auto’s elkaar helemaal niet te kruisen.

Onlangs maakte wethouder Ashley North van Openbare Ruimte vol trots bekend dat het kruispunt helemaal op de schop gaat. Voetgangers en fietsers worden door brede tunnels geleid, zodat auto’s sneller door kunnen stromen. Bovendien krijgt de biodiversiteit een impuls dankzij een zogenaamde ‘groene wand’ en de aanplant van nieuwe, gevarieerde bomen. Maar volgens de verontruste bewoners verenigd in SOS Mors en het CDA Leiden valt er op het plan wel wat af te dingen.

Verkeersopstoppingen
Maar Bart Hendriks van SOS Mors vindt de uitgestippelde routes onlogisch en onoverzichtelijk. “De nieuwe fietstunnels liggen aan de oostzijde, zeg maar de stadskant, van het kruispunt”, legt Bart Hendriks van SOS Mors uit. “Maar het nieuwe fietspad aan de Darwinweg komt juist aan de andere kant van het kruispunt, de westzijde, uit. Als fietser van de Vondellaan naar de Darwinweg moet je straks dus eerst rechtsaf onder de Vondellaan door, dan linksaf onder de Plesmanlaan door, vervolgens weer links onder de Darwinweg door en dan weer rechts om op de Darwinweg te belanden.” En als je naar het station of het stadskantoor wilt, houdt de ellende daar nog niet op, vertelt Hendriks verder. “Ter hoogte van de ingang van Naturalis moet je dan weer terug de Darwinweg oversteken, om via het Pesthuis en het LUMC naar het station te fietsen.” Het is, vindt Hendriks, al met al een heel omslachtige route die maar weinig oplevert. “Auto’s gaan er ongeveer drie seconden op vooruit. Dat is helemaal niks.”

Hendriks begrijpt niet waarom de gemeente het huidige fietspad aan de kant van het Pesthuis naar de kant van Naturalis wil verplaatsen. “Daardoor moeten fietsers straks een keer extra oversteken en gaan ze er dus op achteruit.” Hij is bang dat het beoogde oversteekpunt bij Naturalis tot verkeersopstoppingen zal leiden. “Naturalis is een populair museum, dus als corona straks voorbij is, komen daar weer veel bezoekers. Zij moeten over de Darwinweg, samen met ander verkeer van en naar het Bio Science Park. Bovendien rijden er veel ambulances, onderweg naar het LUMC. Dan is het toch niet logisch om daar een extra fietsoversteekplaats aan te leggen?”

Onveilige tunnels
Het CDA Leiden deelt die zorgen, en heeft zelf al een alternatief bedacht. “Bij de kruising van de Kooilaan en de Willem de Zwijgerlaan in Leiden-Noord gaan de auto’s door een tunnel”, vertelt Stijn Hemel van het CDA. “Fietsers en voetgangers kunnen daar overheen naar de overkant, zonder dat ze de auto’s hinderen.” Dat is ook goed voor de veiligheid. “Zo moet het bij de Plesmanlaan ook worden. Voor fietsers en voetgangers zijn tunnels immers nooit prettig, en zeker ’s avonds zorgen ze voor een onveilig gevoel.”

Hendriks ziet het liefst dat niet alleen het kruispunt, maar de hele Plesmanlaan een tunnel wordt, met bovenop een mooi park. “We hebben nu veel geluidshinder en luchtverontreiniging van de auto’s, en dat wordt in de plannen van de wethouder zelfs erger. Het nieuwe kruispunt komt namelijk twee meter hoger te liggen. Een logische oplossing is om de auto’s door een tunnel te sturen.” De gemeente heeft de plannen voor een tunnel in een eerder stadium overwogen, maar afgewezen. “Het zou 31 miljoen kosten”, weet Hendriks. “Dat vonden ze te duur. Maar het gekke is, dat het plan waar ze nu voor kiezen, maar liefst 33 miljoen kost.”

Het CDA heeft inmiddels vragen gesteld in de gemeenteraad. Stijn Hemel:  “We willen graag dat de wethouder verantwoordt waarom hij deze keuzes maakt. Hij heeft het over ‘groen’, ‘mooi’ en ‘leefbaar’, maar met zulke vage termen kunnen we niet zoveel. Laat hij het concreet maken, dan weten we waarover we praten.” Hendriks heeft goede hoop dat het plan nog veranderd kan worden. “Samen maken we de stad, dus wij stellen ons constructief op. Als de wethouder dat ook doet, moeten we er in goed overleg uit kunnen komen.”

Leiden Maatschappij Kruising Plesmanlaan / Vondellaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×