Artistieke impressie van project Patio op de plek van La France aan de Rhijngeesterstraatweg (Foto: Mecanoo Architecten)

Dertig meter hoog bouwplan op plek La France houdt gemoederen bezig

Plannen voor een dertig meter hoog appartementencomplex houden de gemoederen flink bezig in Oegstgeest. Nog voordat de omgevingsvergunning is aangevraagd, is er door omwonenden al een petitie gestart tegen de bouwplannen voor het terrein waarop nu nog partycentrum La France staat.

De Haagse projectontwikkelaar FSD wil er een dertig meter hoog U-vormig woongebouw maken voor jongeren en ouderen. Het gebouw heet Patio en komt te liggen aan het Van Wijckersloothplein in Oegstgeest. Ten westen van het plangebied ligt het Rijnlands Lyceum, ten oosten de Jenaplanschool, parochie en Kerk, ten zuiden de begraafplaats en ten noorden Marente. Op woensdag 31 maart konden alle belanghebbenden erover meepraten tijdens de eerste digitale bewonersavond over de bouwplannen op de La France-locatie achter de St. Willibrordkerk.

Bouwplannen
Nog geen jaar geleden werd het terrein verkocht aan vastgoedontwikkelaar Waterland Real Estate, maar die kon het plan financieel niet rond krijgen. Nu is het de beurt aan Fransje Sprunken, directeur van FSD, die een mix aan woningtypen met buitenruimten wil ontwikkelen. Naast huurhuizen, moeten er woningen komen voor starters en ouderen. Dat is volgens Sprunken precies de reden dat zij haar plan wel kan financieren. “De ruimere woningen vanaf de vierde woonlaag zijn bedoeld voor de oudere doelgroep die nu in de grote herenhuizen van Oegstgeest wonen. Zij hebben wat meer te besteden, doordat zij hun huidige huis voor een aanzienlijk bedrag kunnen verkopen.”

Voor dat geld mogen de potentieel nieuwe bewoners van Patio uitvoerig meedenken over het ontwerp van hun nieuwe woning. De te maken architectuurkeuzes worden ook aan de huidige omwonenden voorgelegd. Dat leidt volgens FSD-directeur Sprunken regelmatig tot aanpassingen in het nieuwbouwplan. “De parochie wilde niet dat er balkons uitkijken op de begraafplaats. Daarom hebben we een binnentuin gemaakt.”

Toch zijn er ook omwonenden die dit geen goede plek vinden voor zo’n hoog gebouw. Zij vrezen voor minder (zon)licht, uitzicht en privacy en startten daarom een petitie. Uit een zonnestudie blijkt dat de bewoners in de zomermaanden juni tot september tot maximaal twee uur minder zon krijgen tot 11 uur ’s ochtends. “Voor het hele jaar geldt dat er na 12 uur niets verandert ten opzichte van de huidige situatie. De bewoners aan de oostgevel van het VVE blok aan de Apollolaan hebben nu na drie uur ’s middags ook al schaduw op hun balkon”, legt FSD-directeur Sprunken uit.

Een voorwaarde die de gemeente aan alle bouwplannen stelt is dat vijfentwintig procent van de woningen is bestemd voor sociale huur. Stichting MeerWonen Oegstgeest laat weten in gesprek te zijn met FSD om deze sociale huurwoningen van de ontwikkelaar te kopen. De stichting bezit meerdere huurwoningen in de buurt en kijkt ook naar het belang van de huidige huurders. Peter Hoogvliet is directeur van MeerWonen en wijst zijn huurders op het feit dat “omwonenden altijd bezwaar kunnen aantekenen bij de gemeente tegen een bouwvergunning.” Maar, zover is het nog niet. De gemeente heeft nog geen eisen gesteld aan de hoogte of de omvang van het te realiseren van het gebouw.

Kans van slagen
In het huidige bestemmingsplan mogen bouwprojecten maximaal tien meter hoog zijn. Het bouwplan van FSD van dertig meter hoog vergt dus een aanpassing van het bestemmingsplan, meldt een gemeentelijk woordvoerder. “De gemeenteraad van Oegstgeest gaat eind juni in bespreking over de ontwikkelingen op korte en lange termijn. Na het vaststellen van dit ruimtelijke afwegingskader voor bouwplannen zal met de projectontwikkelaar gesproken worden.”

De politieke meerderheid in Oegstgeest pleitte vorig jaar nog voor een beheergemeente, waarin de bestaande voorzieningen en kwaliteiten van het dorp onderhouden worden. Daarin is voor grote nieuwe projecten zoals deze weinig ruimte. “De grote – vaak ongerichte – ambities zorgen voor een overbelasting van de politiek en het ambtelijk apparaat”, klaagde Lokaal Oegstgeest. De gemeente Oegstgeest maakt duidelijk dat initiatiefnemers altijd het recht hebben om plannen aan te dragen. “Daar zijn wij ook op ingericht.”

Hoge woningnood
“Er is een hoge woningnood”, zegt Sprunken, “daarom willen we zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen om de stad te vergroenen en verdichten. Dat doe je dan dus altijd op plekken waar al mensen wonen en werken.” De eerste stap van participatie is om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan. “In het weekend ga ik flyeren met mijn zoon of dochter. Dan lopen we door de omgeving heen.” MeerWonen directeur Hoogvliet vindt het een goede zaak dat FSD actief contact met de omwonenden zoekt.

Het La France terrein is niet de enige plek waar FSD actief is in deze regio. Eerder dit jaar nam Sprunken ook het Leidse bouwproject Watergeuskade op zich. En de coördinatie van de bouwprojecten Vondel en De Zwaan langs de Plesmanlaan en P.J. Blokhof aan de Hoge Rijndijk zijn in handen van de firma FSD.

Economie Maatschappij Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×