(Archieffoto: Rob van Dullemen).

Gemeente Leiden zet stappen naar buurtverenigingen

De gemeente Leiden is weer in gesprek met de acht buurtverenigingen in de binnenstad. Vorige zomer schortten die alle gesprekken op, omdat ze vonden dat ze niets in te brengen hadden. Wethouder Marleen Damen (wijken) is tevreden. “We hebben een aantal intensieve gesprekken gevoerd, en daar hebben we veel van geleerd.” Er is nu een lijst met concrete actiepunten opgesteld, waar de gemeente voortaan op gaat letten.

“We zijn vorig jaar geschrokken van de harde opstelling van de buurtverenigingen”, vertelt Damen. “Daarom hebben we een aantal gesprekken gepland, die ik samen met wethouder Ashley North (participatie) namens de gemeente met de verenigingen heb gevoerd.” De buurtverenigingen droegen zes agendapunten aan, die vervolgens allemaal besproken zijn. “Verwachtingsmanagement bleek erg belangrijk”, vertelt North. “Van tevoren moet duidelijk zijn waar we aan toe zijn, wat al vastligt en waar de ruimte voor aanpassingen ligt.”

Vertrouwen
Een ander actiepunt is overzicht. “Soms spelen er verschillende grote projecten in één wijk”, weet North. Dan moet het duidelijk zijn hoe die samenhangen en wat het eindresultaat voor de buurt gaat zijn.” Ook moeten gesprekken meer oog hebben voor het grotere plaatje. North neemt de wijk Transvaal als voorbeeld. “In die wijk zelf speelt niet zoveel, maar wel net daarbuiten in het Vondelkwartier en het Stationsgebied. Daarom is het belangrijk om Transvaal ook te betrekken in die plannen.”

 

Het was de bedoeling dat de wethouders en de verenigingen samen de lijst met actiepunten zouden ondertekenen. “Daar is het jammer genoeg niet van gekomen”, vertelt Damen. “We hebben intensief en constructief gepraat, en daarna samen de lijst met actiepunten opgesteld. Wij als wethouders wilden die graag ondertekenen, maar de verenigingen wilden eerst een proefperiode afwachten. Dat hebben wij geweigerd.” North vult aan: “We hebben alles besproken wat er op tafel lag. Dan moet je in goed vertrouwen samen verder gaan, en niet eerst nog een proefperiode eisen.”

Het niet-tekenen van het document heeft geen gevolgen. “Tijdens het verzoeningsproces zijn er een aantal grote projecten in de binnenstad begonnen. De buurtverenigingen praten daar gelukkig gewoon weer over mee”, vertelt Damen gerustgesteld. North vult aan: “We zullen de komende tijd lerenderwijs de burgerparticipatie doorontwikkelen.”

Uitgescholden
Damen wil wel benadrukken dat overleg niet betekent dat alle wensen van de verenigingen altijd worden ingewilligd. “Vaak zijn er tegengestelde belangen bij een project. Het is ons werk als wethouder om die af te wegen en een beslissing te nemen.” Die beslissing moet wel goed uitgelegd worden. “De verenigingen hebben het recht om te weten wat er met hun input is gebeurd. We kunnen het prima oneens zijn, maar wij moeten ervoor zorgen dat er in elk geval begrip kan ontstaan voor onze keuzes.

In dit proces is er niet alleen een rol voor de wethouders, maar ook voor de gemeente-ambtenaren. “Bij alle gesprekken was dan ook de gemeentesecretaris aanwezig”, legt North uit. “Voortaan komt er een periodiek overleg tussen de buurtverenigingen en de gemeente, en nieuwe ambtenaren krijgen bij het inwerken uitleg over burgerparticipatie.” Wel wil hij duidelijk gezegd hebben dat de wethouders eindverantwoordelijk zijn. “Als je het ergens niet mee eens bent, meld je dan bij ons. Soms worden ambtenaren uitgescholden op internet, daar schrikken wij van. Zij doen gewoon hun werk, en ze proberen dat goed te doen. Als er toch iets misgaat, stap je naar de wethouder.”

Leiden Maatschappij Politiek Buurtverenigingen praten niet meer


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×