Commissaris van derK oning in Zuid-Holland Jaap Smit. (Foto: PZH).

CdK Zuid-Holland nieuwe voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, is per 1 juni de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband van de twaalf provincies. De Algemene Vergadering van het IPO heeft op 20 mei ingestemd met zijn voordracht.

“De twaalf provincies staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, energie, landbouw en natuur. Samen met het rijk, gemeenten, waterschappen en bedrijven gaan we hiermee aan de slag binnen de ambities voor een beter klimaat en voor een sterke en innovatieve economie na de coronacrisis”, aldus Smit die het een eer vindt om als voorzitter van het IPO de verbinding te maken met alle partners van de provincies en zo te werken aan het behalen van gezamenlijke doelen.

Gedeputeerde en huidig vice-voorzitter van het IPO Floor Vermeulen toont zich over de benoeming van Jaap Smit: “Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland feliciteer ik onze commissaris natuurlijk van harte met deze belangrijke nieuwe rol als boegbeeld van de twaalf provincies. Voor het IPO is Jaap Smit de juiste voorzitter die met zijn grote ervaring leiding kan geven aan de bijdrage van provincies aan de grote opgaven van deze tijd. Belangrijk dat de voorzitter er direct staat om ook met een nieuw kabinet afspraken te kunnen maken. Daar kunnen we onder zijn leiding meteen werk van maken.”

Provinciaal overleg
Het IPO bevordert de samenwerking tussen de twaalf provincies en zorgt voor gezamenlijke belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. De komende periode zal veel aandacht uitgaan naar de kabinetsformatie en de provinciale belangen in het nieuwe regeerakkoord. De voorzittersfunctie van het IPO bestuur werd op 15 april vacant na het vertrek van de Limburgse gouverneur Theo Bovens. Sinds dat moment is de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman tijdelijk voorzitter.

Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×