Viering 3 oktober waarschijnlijk een beetje 'zoals vroeger'

Met alle onzekerheden rond de ontwikkeling van het coronavirus wil het Leidse stadsbestuur liever geen Leidens Ontzet-viering zoals het de afgelopen jaren ging: met massale toestroom van bezoekers naar de podia in het gebied rondom de Nieuwe Rijn. Ook de Leidse horeca zit daar niet op te wachten en zet liever in op een wat kleinschaliger viering zoals dat in het verleden ook vaak ging. Zonder enorm feest, maar met vooral de traditionele onderdelen zoals de 3 October Vereeniging die organiseert, aangevuld met terrassen in het centrum.

Ook voordat de coronapandemie uitbrak werd er al gekeken naar de manier waarop het ‘feest der feesten’ in de toekomst het beste kan worden georganiseerd. De enorme druk(te) op de Nieuwe Rijn en omgeving, met de daarmee gepaard gaande veiligheidsissues, baarden zowel de gemeente als de horeca-ondernemers al langer zorgen. De horeca wil niet verantwoordelijk zijn voor alles wat er in het gebied mis kan gaan. Daarom werd al gewerkt aan een plan waarbij gewerkt gaat worden met één centrale organisator.

Die wens is er op zich nog steeds, maar de horeca heeft het afgelopen jaar zo’n klap gehad dat er onder die ondernemers weinig animo lijkt te zijn voor het organiseren wat een enorm evenement. De gemeente zou de regie voor de komende viering naar zich toe moeten trekken om te voorkomen dat er helemaal niets wordt gedaan.

Gemoedelijke viering
“Een feest zoals in 2019 zit er niet in, maar als we meer willen dan in 2020 dan moeten we wel een aantal besluiten nemen”, zo hield burgemeester Lenferink de raadsleden donderdagavond voor nadat de leden van de raadscommissie Werk en Middelen een presentatie hadden gekregen over het verloop van Leidens Ontzet sinds 2018. “Dat is wel lastig. Misschien mag er meer dan waarin we nu willen voorzien, maar misschien ook wel weer minder.”

Al met al lijkt het stadsbestuur aan te sturen op een gemoedelijke viering zonder massale feesten. Wel wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat er toch veel mensen naar het centrum komen, maar door weinig te (laten) organiseren, hoopt de gemeente dat binnen te perken te houden.

Jeugd
Om de jeugd tegemoet te komen, bestaan er wel plannen voor een feest buiten het centrum speciaal voor jongeren die nog geen alcohol mogen drinken. Ook wil het college op die manier de drukte spreiden.

Leiden Maatschappij Leidens Ontzet 2021


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×