Inspreker Adinda Slingerland sprak in door middel van een serie statements op de muziek van het Madness-liedje 'Our House'.

Lawine van kritiek door insprekers op participatietraject LEAD

Meer dan 180 zienswijzen ontving de gemeente Leiden de afgelopen periode van omwonenden van het project LEAD dat voorziet in de bouw van drie wolkenkrabbers langs de Willem de Zwijgerlaan. En de gemeente veranderde niets aan de plannen. Het leidde gisteravond tot boosheid, wanhoop, teleurstelling en onmacht bij de tientallen insprekers die zich bij de gemeente hadden aangemeld.

Tussen al die argumenten vond wethouder Fleur Spijker dus geen enkel punt dat in haar ogen voldoende hout sneed om ook maar de geringste wijziging in de plannen aan te brengen. En dus kwamen twintig boze en soms wanhopige insprekers bij de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling nog maar eens vertellen wat er in hun ogen allemaal niet aan de plannen deugt. Als de raad ook niet aan de kritiek van omwonenden tegemoet komt, volgt voor velen een gang naar de rechter.

De eerste inspreker was Nick Smit. Hij was het die in 2019 het initiatief nam voor een referendum over het plan met drie woontorens waarvan de hoogste 115 meter moet worden. Van een referendum kwam het uiteindelijk niet, er werden onvoldoende steunbetuigingen opgehaald. Maar dat zegt niets over de enorme onvrede met het bouwplan. Zoveel werd gisteren nog eens heel duidelijk. “Schandalig dat er niets wordt aangepast na alle zienswijzen”, vond Smit dan ook.

Zichtlijnen
In die zienswijzen maakten betrokkenen zich zorgen om tal van zaken. Het aantal woningen op een relatief klein plek bijvoorbeeld. Dat worden er 580. Het aantal parkeerplekken dat er wordt gerealiseerd, 293, is ook een punt van zorg. “Dat is een halve auto per woning”, hield Danny van Lol de commissie nog eens voor. Ook de Historische Vereniging Oud Leiden kwam inspreken. Bob Vink van de ‘Commissie Historisch Karakter van de Stad’ van de HVOL wees met name op de zichtlijnen. Gevreesd wordt dat de torens straks van alle kanten te zien zijn vanuit de historische binnenstad. “Ze zijn onzorgvuldig tot stand gekomen en onvoldoende onderbouwd. Het is allemaal op papier gezet door de ontwikkelaar. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. De visualisaties die laten zien dat het wel meevalt, zijn bovendien niet te toetsen.”

Niet alleen de HVOL, maar meerdere insprekers waaronder Miranda van Eck, hielden de leden van de raadscommissie voor dat het proces niet zorgvuldig is doorlopen. “Controleer of het college alles naar behoren heeft gedaan. U zult zien dat dat niet zo is.” De toename van het aantal te verwachten verkeersbewegingen als er bijna 600 huishoudens in de wijk bijkomen, klopt volgens velen bijvoorbeeld niet. “Ze hebben gewoon de regels aangepast om het mogelijk te maken.”

Naast boosheid was wantrouwen een veelgehoorde emotie bij de buurtbewoners van het nieuwbouwplan. “Dit onzalige plan zal er wel gewoon worden doorgedrukt”, zei mevrouw van Nunen. Ook Hella Hollander is het vertrouwen kwijt. “Dit proces volgen heeft mij veel teleurstellingen opgeleverd. Ik vraag me af of hier inspreken wel zin heeft. Ik betwijfel het. Waarom laat u alles over aan de ontwikkelaar in plaats van zelf de lead te nemen?”

Omtzigt
Nadat Adinda Slingerland op originele wijze haar inbreng op de tonen van Our House van Madness had gedaan door een hele serie briefjes met kernachtige zinnen op rijm te revue te laten passeren, sprak even later ook haar echtgenoot Guillaume Slingerland de commissieleden toe. Ook hij was zwaar teleurgesteld in de politiek. “In de periode sinds 11 september 2018 (toen kwamen de eerste plannen voor LEAD naar buiten, red.) is het u gelukt om mijn vertrouwen in de gemeente te laten verdwijnen. En daar is echt heel wat voor nodig bij mij. Helaas  is de bestuurscultuur van het Binnenhof overgeslagen naar de Bargelaan. Aanhoren en doordrukken. Dat is wat u doet. Wie is hier de Renske Leijten of Pieter Omtzigt?”

Smeekbede
Andere insprekers maakten zich ernstige zorgen over zaken als de enorme toename van het aantal verkeersbewegingen. “Het gaat van 579 per dag nu, naar 3000 autobewegingen per dag. Op vier meter van mijn huis. Ik vrees voor de veiligheid van mijn kinderen”, zei Marten Engelse. Hij meldde, en hij was bepaald niet de enige, verder dat zijn zienswijze niet was beantwoord. “Ik smeek u om een fatsoenlijke oplossing. En dat doe ik voor het eerst in mijn leven! Er is hier een prestigeproject bedacht waarvoor alles moet wijken.” Ook het feit dat de woontorens worden gebouwd op de plek waar enkele enorme ondergrondse gasleidingen lopen en waar bovendien een fors transformatiehuis vlakbij staat, leidt tot zorgen. “Het gaat om exclusiezones. Daar mag je alleen onder uitzonderlijke omstandigheden bouwen. Normaal moet er een flinke zone vrijgehouden worden om de schade te beperken, indien zich een explosie voor zou doen.”

Half juni wordt het bestemmingsplan dat de bouw van LEAD mogelijk moet maken inhoudelijk in de raad besproken.

Advertentie

Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×