De Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat is een culturele broedplaats. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Vraagtekens bij Nieuwplaatz als tijdelijk locatie Vrije School Mareland

Vrije School Mareland barst uit zijn voegen en daarom moeten de kinderen vanaf september naar de tijdelijke locatie Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat. Ouders hebben moeite met deze locatie en tekenden al meer dan 200 keer een petitie die de gemeente oproept om met een oplossing te komen. Drie politieke partijen stellen vragen aan het gemeentebestuur.

Het tijdelijke gebouw aan de Sumatrastraat zou asbest bevatten, niet in een verkeersveilige omgeving staan en is bovendien meer dan anderhalve kilometer van de school aan de Maresingel vandaan. Suzanne van der Jagt (PvdA), Rembrandt Rowaan (GL) en Joost Bleijie (CDA) vragen in een serie van elf schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders aandacht voor de situatie.

Verslaggever Mandy Meijer in gesprek met PvdA-raadslid Suzanne van der Jagt

Ouders hebben alternatieve locaties genoemd zoals BSO Pollewop/Small Steps aan de Slachthuislaan en het pand van Speeltuinvereniging Noorderkwartier. Zij denken dat deze locaties geschikt zouden zijn voor de kleuters van Vrije School Mareland. De drie politieke partijen willen weten of het college van b en w deze opties overweegt en ook of ze hebben nagedacht over het gebruik van noodlokalen op het schoolplein.

In het onlangs aangenomen Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs 2020-2032 heeft de gemeenteraad overigens besloten dat er in 2025 pas wordt gestart met de investering in een nieuw schoolgebouw. Dit is ook heel hard nodig, want de uit onderzoek is gebleken dat de staat van het huidige gebouw niet goed is. Maar tot 2028 zal een deel van de leerlingen dus elders huisvesting moeten krijgen.

Leiden Onderwijs Politiek Vrije School Mareland


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×