Wethouder Dirkse met de petitie. (Foto: Rob van Dullemen).

Geen noodlokalen voor Mareland aan Maresingel

Onderwijswethouder Paul Dirkse heeft een petitie in ontvangst genomen, waarin 250 ouders van kinderen die op de Vrije School Mareland aan de Maresingel zitten hem oproepen om noodlokalen neer te zetten bij het bestaande gebouw. De gemeente wil die uitbreiden realiseren in het gebouw Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat. Dat is een bestaand onderwijsgebouw en er staan lokalen leeg.

De gemeente gaat geen gevolg geven aan de wens van de ouders. Dat blijkt ook uit antwoorden van het college op vragen die het CDA, GroenLinks en de PvdA in juni gezamenlijk indienden over de bezwaren die onder veel ouders leven. De ouders vinden de Nieuwplaatz te ver van de school zelf en ook noemen ze de verkeersveiligheid rond het gebouw als argument om de basisscholieren daar niet onder te brengen. Bovendien zijn er volgens de ouders verschillende geschikte locaties in de directe omgeving van de school aan de Maresingel.

Middels hun petitie ‘Hart voor Mareland‘ roepen ze de gemeente op om de twee klassen na de zomer onder te brengen in noodlokalen op of naast het schoolterrein. “We willen de school en de kinderen bij elkaar houden”, zo luidt de oproep. De gemeente kijkt bij noodzakelijke uitbreiding echter altijd eerst of er in de omgeving bestaande schoolgebouwen zijn met leegstand. Dat is hier het geval. Die oplossing is goedkoper dan het realiseren en huren van noodlokalen.

Nieuwplaatz
Volgens Dirkse voldoet Nieuwplaatz, zoals het oude schoolgebouw tegenwoordig heet, aan alle criteria die de gemeente hanteert voor alternatieve onderwijslocaties. Zo wordt de maximale afstand van 2.000 meter niet overschreven en is het gebouw al geschikt. Bovendien is het ook nu al in gebruik bij het Mareland en heeft het schoolbestuur om uitbreiding in dat gebouw gevraagd. De locaties die door de ouders worden aangedragen, vinden zowel de gemeente als het schoolbestuur niet geschikt. Onder meer omdat het geen onderwijsgebouwen zijn. De school voegt daar nog een pedagogisch argument aan toe. De jongste kinderen worden op het Mareland begeleid door leerlingen van de groepen 7 en 8. Dat kan niet als ze uit elkaar worden gehaald.

Broedplaats Nieuwplaatz is niet gelukkig met de extra schoolklassen. “We vinden het geen voor de hand liggende keuze”, zegt Jan Stroomer namens de muzikanten. “Dat er langer  onderwijs in het pand blijft dan ons aanvankelijk was beloofd, is al enorm jammer. Maar dat we nu samen moeten doen met twee scholen, waarvan één een basisschool, dat is volgens ons geen recept voor succes. Maar we gaan er het beste van maken. Als het goed is gaat het maar om één schooljaar.” Dat laatste is zeer de vraag. De vernieuwbouw voor het Mareland laat nog enkele jaren op zich wachten.

Groeispurt
Op de Marelandschool aan de Maresingel zitten op dit moment ongeveer driehonderd kinderen. De school wil doorgroeien naar 450 basisschoolleerlingen in 2028. De verbouwing die noodzakelijk is voor die groeispurt staat in het gemeentelijk huisvestingsplan voor scholen (IHP) opgenomen voor 2026. ““Het Mareland heeft een grotere groei doormaakt dan initieel verwacht”, zei Dirkse daar in augustus vorig jaar over toen het IHP werd vastgesteld door de gemeenteraad. Er is 5,3 miljoen euro uitgetrokken voor die noodzakelijke uitbreiding.

Pontons
Het bestuur van de Vrije School Mareland heeft eerder zelf ook onderzoek laten doen naar alternatieve oplossingen voor het onderbrengen van het groeiende aantal leerlingen. In dat rapport is zelfs gekeken naar drijvende lokalen op pontons in de Maresingel. Uiteindelijk heeft de school nooit een andere aanvraag gedaan dan die waartoe de gemeente nu heeft besloten en dus wordt het aantal lokalen aan de Sumatrastraat 201 na de zomer uitgebreid.

Klaar-over
In de gemeenteraad werd de kwestie Mareland onlangs ook nog besproken. Daarbij beloofde Dirkse dat de buitenruimte rond het schoolgebouw aan de Sumatrastraat nog wordt opgeknapt. Komend schooljaar worden er twee lokalen in gebruik genomen door het Mareland. Dat aantal kan zo nodig groeien tot vier. Ouders hebben volgens Dirkse aangeboden om te gaan klaar-overen bij het in- en uitgaan van de school. Net zoals ouders en andere vrijwilligers dat ook doen op bij enkele andere scholen in de stad.

Leiden Onderwijs Politiek Vrije School Mareland


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×