(Foto: Gemeente Voorschoten).

Burgemeester Nadine Stemerdink reikt koninklijke onderscheiding uit

Irene Storm van Leeuwen uit Voorschoten heeft vanmorgen uit handen van burgemeester Nadine Stemerdink een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanwege onder andere het voltooien van de inventarisatie van de rijke verzameling boeken van Kasteel Duivenvoorde is Storm van Leeuwen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Storm van Leeuwen heeft zich ruim vijfentwintig jaar vrijwillig en onbaatzuchtig ingezet voor de collectie Duivenvoorde in het algemeen en voor deze adelsbibliotheek in het bijzonder. “Als bibliothecaris van de collectie heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van dit cultureel erfgoed”, aldus burgemeester Stemerdink. “Ze heeft de staat van de ruim 10.000 oude boekbanden die de kasteelbibliotheek rijk is, samen met de Koninklijke Bibliotheek geïnventariseerd. Deze ‘klus’ is in 2020 afgerond en de collectie is nu in zijn geheel toegankelijk en raadpleegbaar voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.”

In Kasteel Duivenvoorde gaf Storm van Leeuwen ook rondleidingen in diverse talen. Daarnaast nam ze ook speciale groepen onder haar hoede met themarondleidingen toegespitst op de bibliotheek. Ze hield lezingen en bezocht conferenties in binnen- en buitenland. Ze was opleider van meer dan twintig nieuwe gidsen en verzorgde daarvoor het opleidingsmateriaal waarvoor ze zelf de teksten schreef. Op deze wijze heeft ze een belangrijke rol gespeeld in de borging van de kennis over Duivenvoorde.

Naast het werk voor de bibliotheek en voor Kasteel Duivenvoorde heeft Storm van Leeuwen ook belangrijk onderzoek gedaan. Zo is met haar inzet en visie de herkomst van de collectie en de verzameldrift van de verschillende bewoners onderzocht en deze historische context gegeven en toegankelijk gemaakt voor verder onderzoek. Ook verschillende artikelen en boeken zijn van haar hand, waaronder ‘Reislustige Zeeuwse Regenten’ (2017) en ‘Zeeuwse regenten in Parijs’ (2020).

Cultuur Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×