De raadsleden Rowaan en Van der Jagt overhandigden hun plan aan Viersprong-directeur Suzanne Fallaux en locatiemanager Arianne Heeringa van de SPL. (Foto/video: Chris de Waard).

PvdA en GroenLinks presenteren tienpuntenplan voor onderwijs

GroenLinks en de PvdA Leiden hebben gezamenlijk een tienpuntenplan opgesteld om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Het werd afgelopen vrijdagmiddag door de raadsleden Suzanne van der Jagt (PvdA) en Rembrandt Rowaan (GroenLinks) aanboden aan directeur Suzanne Fallaux van basisschool de Viersprong en Arianne Heeringa van de Stichting Peuterspeelzalen Leiden.

Het plan staat vol concrete plannen. Bijvoorbeeld dat meer kinderen met een achterstand gebruik gaan maken van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), dat ouders al vroeg goede voorlichting ontvangen over de basisschoolkeuze en dat ontmoetingen tussen klassen van verschillende scholen gestimuleerd moeten worden. Ook is er een oproep aan Leidse scholen: “Onder-advisering van leerlingen moet koste wat kost voorkomen worden en de vrijwillige ouderbijdrage moet ook daadwerkelijk vrijwillig zijn: het mag geen drempel zijn om mee te doen aan activiteiten.”

Rowaan: “De coronacrisis was een grote klap voor kinderen, vooral de kinderen uit armere gezinnen. Leerprestaties gingen achteruit, maar het was ook een grote mentale domper. Daarom moet er extra buitenschools aanbod komen voor kinderen op het gebied van natuur, cultuur en sport. Precies de activiteiten die leerzaam zijn, gezond zijn en je mentaal vooruit helpen.”

8,5 miljard
Tijdens de coronacrisis is de kansenongelijkheid verder toegenomen, ook in het onderwijs. Kinderen van praktisch opgeleide ouders leerden de afgelopen periode veel minder. De PvdA en GroenLinks roepen scholen, de gemeente en andere relevante partijen op hier nu iets aan te doen.

Het kabinet stelt 8,5 miljard euro beschikbaar voor een Nationaal Programma Onderwijs. Een deel van deze middelen gaat naar de Leidse scholen en de gemeente. Het gat om ongeveer 700 euro per leerling. “Die middelen moeten we slim inzetten. We moeten ze benutten om achterstanden in te halen, maar óók om de kansengelijkheid te vergroten. We weten uit onderzoek wat werkt. Onze leraren zien wat nodig is. Laten we dat in praktijk brengen, zodat we ieder kind in staat stellen het beste uit zichzelf te halen,” aldus Van der Jagt.

 

Leiden Onderwijs Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×