Basisschool De Thermiek. (Foto: Google Streetview).

Opheffing zorg-BSO dreigt, ruim zestig kinderen in onzekerheid

Er dreigt een sluiting van zorg-BSO De Vrije Vogel in Leiden, waar zestig kinderen met een beperking worden opgevangen. Door ruimtegebrek ziet de opvang haar toekomst somber in en onlangs heeft al het personeel de BSO verlaten. Dat zorgt voor een onhoudbare situatie voor zorgaanbieder De Schavuiten, die zich daardoor heeft teruggetrokken uit de buitenschoolse opvang.

Het gaat om een buitenschoolse opvang in het gebouw van De Thermiek, een school voor kinderen met een beperking. De BSO is zo waardevol omdat hij in het schoolgebouw zit, vertelt oprichter Christa van der Born van De Vrije Vogel. “Scholen in het speciaal onderwijs zijn niet verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden, maar voor de kinderen die hier op school zitten, is het wel heel handig. Sommige kinderen zitten meer dan een uur per rit in een busje naar school. Dan is het heel belastend als ze nog weer met een ander busje naar een BSO in een andere plaats moeten.”

Dat sluiting dreigt, komt door het terugtrekken van zorgaanbieder De Schavuiten uit de BSO. De reden daarvan is volgens Van der Born een gebrek aan ruimte. “De BSO heeft geen eigen ruimtes, maar zit in de klaslokalen van de school. Om drie uur, als de school uitgaat, moeten we altijd wachten tot alle lokalen leeg zijn. Pas dan kunnen wij er in.” Dat leidt tot ongemakkelijke situaties: “Eén groep zit noodgedwongen in het muzieklokaal tussen de trommels. Deze kinderen hebben ruimte nodig om zich heen, maar die is daar opgevuld met muziekinstrumenten.”

Lerarenkamer
Scholenkoepel Resonans, waar De Thermiek onder valt, spreekt tegen dat de school een acuut ruimtegebrek heeft. “In het ideale geval heb je aparte lokalen voor onderwijs en voor de BSO, dat hebben we hier niet”, zegt bestuurder Bob Olders. “Maar de BSO en het onderwijs zijn per definitie niet gelijktijdig, dus het dubbel gebruik van lokalen is geen probleem.”

Van der Born wijst er echter op dat zelfs de lerarenkamer op dit moment in gebruik is als leslokaal. Volgens Olders is dat maar tijdelijk: “Dat hebben we zo ingericht voor kinderen die anders moesten wachten tot na de zomer voor ze naar school konden. Dan hadden ze een hele tijd thuis gezeten, zonder goede reden.” Na de zomer komen die kinderen in een ‘gewoon’ klaslokaal terecht en krijgen de leraren hun ruimte weer terug.

Ook in het nieuwe schooljaar is er volgens hem nog geen ruimteprobleem. “We zijn de laatste jaren weliswaar hard gegroeid, maar komend jaar kunnen we het nog goed bolwerken.” Pas op de lange termijn verwacht hij eventueel problemen. “De vraag naar speciaal onderwijs neemt toe. Als dat in dit tempo doorgaat, wordt het gebouw op termijn wel te krap.”

Drie afdelingen
Olders baalt erg van de dreigende sluiting. “Voor de kinderen en ook voor hun ouders is de coronatijd heel zwaar geweest. Net nu dat allemaal redelijk achter de rug lijkt te zijn, gebeurt dit.” Hij hoopt dan ook heel erg op een doorstart van De Vrije Vogel, maar heeft dat niet in eigen hand. “Een BSO moet worden gefinancierd door de gemeente en gerund door een zorgaanbieder. Vanuit de school helpen we waar we kunnen, maar uiteindelijk moeten de gemeente en de zorgaanbieder er samen uitkomen.”

Omdat het voor de medewerkers steeds meer behelpen was, is al het personeel van De Vrije Vogel onlangs opgestapt. “Ik heb helemaal geen mensen meer”, verzucht Van der Born. Ze legt de oorzaak deels bij de gemeente Leiden: “We hebben al bij de stad aangeklopt voor meer ruimte, maar de communicatie verloopt nogal stroef.” Volgens Van der Born komt dat omdat het probleem onder drie verschillende afdelingen valt: gebouwen, onderwijs en zorg. “Die afdelingen communiceren niet altijd goed met elkaar, waardoor er tot nu toe geen oplossing gekomen is.”

Geen garanties
Een woordvoerder van de gemeente Leiden laat weten in gesprek te zijn met De Vrije Vogel over de reden van de sluiting van de BSO. “De gemeente vindt het belangrijk dat er een goede naschoolse opvang is voor de kinderen van De Thermiek. Die opvang moet in of zo dicht mogelijk bij de school zijn. Daarom gaan we nog eens goed kijken naar de beschikbare ruimte in het schoolgebouw.” Als De Thermiek door blijft groeien, gaat de gemeente ook kijken naar ruimere huisvesting voor de school, maar dat is nu nog niet aan de orde.

Van der Born heeft ‘goede hoop’, Olders wil ‘helpen waar we kunnen’ en ook de gemeente ‘spant zich maximaal in’ voor een doorstart van de zorg-BSO. Toch blijft de onzekerheid voor de kinderen en hun ouders vooralsnog bestaan. “ Ik heb goede hoop dat het lukt, maar kan nu nog geen garanties geven.”, zegt Olders, en Van der Born geeft aan: “We hebben nog hoop op een doorstart, maar het is wel spannend.”

Leiden Maatschappij Onderwijs Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×