Het Diamantplein in de Hoge Mors zorgt voor veel vraag naar parkeerplekken. (Foto: Robbert Beurse).

Bewoners reageren op schetsontwerp Hoge Mors: 'Let op historische karakter'

“Zo zorgen we ervoor dat de Hoge Mors bestand is tegen het veranderende klimaat.” Op die manier kondigt de gemeente de werkzaamheden in de Leidse wijk aan. Een nieuwe riolering, nieuw ingerichte straten en meer bomen moeten ervoor zorgen dat de Hoge Mors meer regen en langere periodes van hitte kan doorstaan.

In het gebied tussen de Agaatlaan, de Opaalstraat en de Hoge Morsweg komt er een gescheiden rioolstelsel. De gemeente is dit ook van plan in de Vogelwijk, Raadsherenbuurt en Professorenwijk-Oost. Het gescheiden rioolstelsel moet zorgen voor minder vermenging van schoon en vuil water. Er liggen dan twee buizen, waarvan een voor vuil water dient. Door deze duurzame oplossing hoeft straks alleen het water uit de ene buis nog gezuiverd te worden.

Voor het plaatsen van het nieuwe riool, breekt de gemeente ook de straten open. Dit geeft de mogelijkheid om de bestrating te vernieuwen. Een van de opties is om de straten breder te maken. Volgens de gemeente zijn sommige straten op dit moment te smal. Een voorbeeld hiervan is de Hoge Morsweg.

Lengtevakken
Bewoners zijn het hier echter niet mee eens, blijkt uit de reacties op het voorstel. “Het historische karakter van de straat wordt juist gevormd door de smalle rijbaan en brede trottoirs”, zegt een bewoner. Ook heerst er angst dat bredere straten zorgen voor meer verkeer, terwijl de bewoners juist waarde hechten aan de rustige wegen.

De grootste onvrede komt voort uit de plannen rondom de parkeerplekken. In een groot deel van de wijk vermindert het aantal mogelijkheden om te parkeren, omdat steekvakken worden vervangen door lengtevakken. Meerdere reacties op het voorgestelde ontwerp van de gemeente duiden op zorgen om te weinig parkeerruimte. Bewoners stippen aan dat er nu al regelmatig auto’s geparkeerd op de stoep staan, en dat wordt dan alleen maar meer. Met name rondom het Diamantplein is veel vraag naar parkeerplekken vanwege het winkelende publiek.

Groenbeleving
In de plannen van de gemeente is er meer ruimte voor meer groen. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat bomen en planten voor verkoeling zorgen en water onder de grond vast kunnen houden. Daarnaast kan zo de biodiversiteit vergroot worden. Veel bewoners hebben hier begrip voor. Met name hondenbezitters geven aan behoefte te hebben aan wat meer groene stroken in de buurt.

Toch blijft de vermindering van parkeerplekken een heikel punt. Op sommige plaatsen maakt een parkeermogelijkheid namelijk plaats voor een stuk groen. Niet iedereen is het daarmee eens. Zo stelt een bewoner dat ‘we voor groenbeleving wel naar het Valkenburgse Meer of Leidse Hout gaan, maar laat iedereen alsjeblieft zijn auto kwijt kunnen hier’.

De gemeente zal de reacties op het ontwerp verzamelen. Volgens de planning duurt de voorbereiding tot het najaar van 2022. Hierna starten de werkzaamheden. Aan het einde van 2025 moet het hele project klaar zijn.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×