Dierenambulance in actie. (Foto: Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden).

Ondanks steun nog structureel te weinig geld voor opvang wilde dieren

De stichting Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden is dankzij een bijdrage van 5.000 euro van de gemeente Oegstgeest voor dit jaar uit de kosten voor transport en opvang van wilde dieren uit die gemeente. Voorzitter Jaap van Meijgaarden wijst naar andere gemeenten in de regio om het goede voorbeeld te volgen. Volgens de voorzitter komt de stichting nog altijd in totaal zo’n 60.000 euro per jaar tekort.

“In maart hebben wij de gemeenten in onze regio nogmaals gewezen op hun zorgplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming. De zorgplicht geldt voor iedereen, dus ook voor gemeenten”, licht Van Meijgaarden toe. In 2019 heeft de gemeenteraad van Leiden haar verantwoordelijkheid al genomen en financiert de stichting sindsdien voor transport en opvang van wilde dieren.

De andere gemeenten verwijzen tot nu toe naar de provincie en die verwijst op haar beurt naar het onderzoek naar aanleiding van de Tweede Kamer motie Wassenberg, die vraagt om een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen. Van Meijgaarden: “Voorschoten heeft vorig jaar een besluit genomen om ons voor wilde dieren te gaan bekostigen, maar tot nu toe hebben wij daar niets meer van vernomen. Wel is er enige beweging te zien. Zo heeft GroenLinks in Voorschoten vragen gesteld en in Katwijk is het de lokale partij DURF die de financiering opnieuw op de agenda heeft gezet.”

“Wij hopen daarom dat de bekostiging van ons werk voor wilde dieren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een rol gaat spelen”, zegt Van Meijgaarden. “Veel raadsleden denken dat wij vanwege transport van huisdieren al goed door andere regiogemeenten word gefinancierd. Die kan ik uit de droom helpen, je kunt met de huidige bijdrage van ongeveer 28.000 euro onmogelijk een organisatie met twee ambulances en 100 vrijwilligers financieel overeind houden.”

De tekorten drukken zwaar op de jaarbegroting. “Dat kunnen we nog maximaal drie jaar dragen”, legt Van Meijgaarden uit. “Dan is ons vermogen, verkregen uit een legaat, opgedroogd.”

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×