Het ontwerp voor het Havenplein. (Illustratie: gemeente).

Havenplein wordt veiliger en groener

Het Havenplein wordt opnieuw ingericht. Het wordt er groener en levendiger en, hoopt de gemeente, veiliger. Dit wordt bewerkstelligd door de kruising van de Haarlemmerstraat en het Havenplein te veranderen en de voetpaden te verbreden.

Het zicht voor fietsers is op de kruising slecht vindt het gemeentebestuur. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Oude Vest en het Havenplein geen haakse bocht vormen maar een veel scherpere bocht. Omdat het Havenplein een zeer drukke fietsroute tussen Leiden en Leiderdorp is moet het zicht voor fietsers verbeteren, vindt het gemeentebestuur.

Behalve een veiliger inrichting voor fietsers en voetgangers komt er meer ruimte voor groen, vast straatmeubilair in de vorm van zes stoeltjes, fietsklemmen, stadsbanieren, een vuilnisbak en plek voor het terras voor de horecazaak aan het Havenplein.

Parkeerplaatsen
Eén zebrapad blijft behouden. In de huidige situatie zijn er twee. Aanvankelijk was het plan om ze allebei te schrappen, maar op verzoek van het Platform Gehandicapten blijft er een behouden.

Twee van de drie laad- en losplekken verdwijnen. Dat kan omdat ze volgens de gemeente maar weinig worden gebruikt. De gemeenteraad wilde meer parkeerplaatsen schrappen maar dat vindt de gemeente niet verstandig omdat de parkeerdruk nog erg hoog is in het gebied. Als dat in de toekomst gaat veranderen kunnen de parkeerplaatsen alsnog plaatsmaken voor groen. Om toch extra groen op het Havenplein te creëren worden er plantvakken gemaakt van in totaal honderd vierkante meter.

Een aantal omwonenden had nog graag meer bomen gezien, maar er is door leidingen, kabels en de brugconstructie te weinig ruimte in de grond voor stevige boomwortels dus daar is niet voor gekozen. Ook drukte bewoners de gemeente op het hart het zicht op de Zijlpoort vanuit de Haarlemmerstraat te behouden.

Duurder
De herinrichting gaat 616.000 euro kosten. 240.000 euro meer dan geraamd. Dit kan gedekt worden uit de restanten die over zijn gebleven in de potjes die er voor de Herenstraat en Haven waren. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan wordt er begin volgend jaar begonnen met de uitvoering. Die neemt ongeveer vier maanden in beslag.

Het Havenplein met, binnen de rode lijn, het gebied dat opnieuw wordt ingericht. (Illustratie: gemeente Leiden).

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×