(Foto's: Chris de Waard).

Werkzaamheden Langegracht ook in de zomerperiode

De herinrichting van de Langegracht en Oude Herengracht, die eind maart zijn begonnen, heeft te maken met een kleine achterstand. Tijdens de werkzaamheden voor de kabels en leidingen aan de kant van het Stadsbouwhuis zijn enkele vervuilingen in de ondergrond gevonden die gesaneerd moeten worden. Om de achterstand in te halen werkt de aannemer deze zomer door. De totale herinrichting is naar verwachting eind volgend jaar klaar.

De rioolwerkzaamheden tussen de Gouden Balbrug en het Huigpark zijn afgerond. Bij de Gouden Balbrug is onder andere een rioolput gemaakt waardoor het hemelwater afgevoerd kan worden naar de singel. Wel is tijdens de werkzaamheden een ‘spoelgat’ ontstaan. Er wordt onderzocht of er aanvullende werkzaamheden nodig zijn rondom de duiker bij de Gouden Balbrug. Afhankelijk van het onderzoek kan dit voor extra werkzaamheden zorgen.

Bij de Lammermarkt is het werk bijna afgerond. De nieuwe openbare verlichting moet nog worden aangebracht. Ook de middenberm heeft nog niet zijn definitieve inrichting gekregen. Nu is de middenberm tijdelijk opgevuld met ‘puinverharding’. Na Leidens Ontzet worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.

Andere werkzaamheden richten zich voornamelijk op het straatwerk en de inrichting van de Langegracht aan de kant van het Stadsbouwhuis. Vorige week zijn op de Langegracht, tussen de Korte Mare en de Tweelingstraat, de onder- en tussenlaag van asfalt aangebracht. In september volgt de definitieve deklaag. In oktober wordt gestart met de herinrichting van de Langegracht aan de kant van het politiebureau.

Omleidingen
De komende maand worden de rioolwerkzaamheden van het Huigpark tot aan de Noorderstraat afgerond. Onderdeel van de rioolwerkzaamheden is het aanleggen van een drain die het grondwater op peil houdt. Vanwege de werkzaamheden is er een omleidingsroute aangegeven vanaf de Oude Herengracht richting de Hooigracht.

De omleiding die was ingesteld om de werkzaamheden bij de Klokpoort uit te kunnen voeren, zorgde voor sluipverkeer op de Houtmarkt en de Oude Singel. Dat leverde diverse klachten uit de buurt op. Om het sluipverkeer terug te dringen zijn extra maatregelen getroffen:
* Op het bord bij de Verversbrug staat een extra vermelding: Klokpoort niet bereikbaar, alleen voor bestemmingsverkeer.
* De rijrichting van de Oude Singel komende vanaf de Klokpoort is tot aan de Koolstraat tijdelijk omgedraaid.
* De Koolstraat is vanaf de Oude Singel richting de Langegracht eenrichtingverkeer. De omleiding geldt naar verwachting tot eind september.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×