Het Druckerfonds steunde afgelopen jaar kleinschalige projecten die eenzaamheid tegen gingen.

Nieuwe bestuursleden en meer vermogen bij het Druckerfonds

Het bestuur van het Leidse Druckerfonds heeft zichzelf versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Maaike Kluit en Koen Brakenhoff treden toe tot het bestuur nu Senna Maatoug Tweede Kamerlid voor GroenLinks is geworden. Het Druckerfonds is een Leids vermogensfonds dat zich inzet voor een verbonden samenleving in Leiden en omgeving.

Het fonds geeft subsidie aan nieuwe en vernieuwende projecten. Daarnaast geeft het Leidse vermogensfonds geld aan organisaties die Leiden zorgzamer en gezelliger maken. Het fonds steunde in 2020 met ruim 17.000 euro zo’n 70 kleine Covid-19 gerelateerde projecten. Zo werd maart 2020 5.000 euro overgemaakt naar de Voedselbank. Ook werd 100 keer 250 euro beschikbaar gesteld voor kleine buurtacties die de eenzaamheid of zorgen van kwetsbare mensen tegengingen.

In totaal keerde het Druckerfonds in 2020 ruim 107.000 euro uit aan projecten tegenover ruim 125.000 euro in 2019. Het bestuur had vorig jaar een positief saldo van 100.000 euro. De netto opbrengsten uit beleggingen waren in 2020 88.000 euro hoger dan verwacht, als gevolg van de gestegen beurskoersen. De opbrengsten uit onroerend goed waren 41.000 euro lager dan begroot, onder meer als gevolg van kwijtscheldingen van de huurpenningen voorjaar 2020 toen de winkels vanwege de pandemie noodgedwongen gesloten werden.

Brakenhoff en Kluit
Het Druckerfonds beoogt in Leiden ‘een breed veld van deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers’ te bereiken. Het vermogensfonds concludeerde in haar jaarverslag dat in 2020 weliswaar voldoende aanvragen zijn binnengekomen, maar dat de doelgroep van het fonds vaak niet of onvoldoende werd bereikt. Met de afbouw van de coronamaatregelen lijkt dit najaar weer meer ruimte te komen om elkaar echt te ontmoeten. Het Druckerfonds hoopt dan ook dat Leidenaren in de tweede helft van dit jaar weer volop plannen gaan indienen voor een bijdrage die ontmoetingen mogelijk maken.

De twee nieuwe bestuursleden zijn enthousiast om in het bestuur aan de slag te gaan. Maaike Kluit, zelfstandig humanisticus, vindt ‘het een eer en een prikkelende uitdaging om Leiden kleurrijker en gezelliger te maken’. Koen Brakenhoff, cultureel ondernemer, stelt zich als doel om ‘op microniveau het weefsel van de stad Leiden versterken’. Geld lijkt het Druckerfonds vooralsnog genoeg te hebben. Aanvragen kunnen ingediend worden via www.druckerfonds.nl.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×