Stadsbouwhuis vanaf het Huigpark gezien. (Foto: Chris de Waard).

Sloop in plaats van monumentenstatus voor Stadsbouwhuis

Het Stadsbouwhuis wordt gesloopt en op de plek aan de Langegracht komt nieuwbouw. Dat heeft het Leidse college besloten. Daarmee komt het stadsbestuur niet tegemoet aan het verzoek van de Historische Vereniging Oud Leiden en Erfgoedvereniging Bond Heemschut om het gebouw aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

“De locatie van het Stadsbouwhuis valt binnen de herontwikkeling van het Energiepark waar woningbouw is gepland. De gemeenteraad heeft hiervoor op 24 juni het kaderbesluit Energiepark vastgesteld”, zo meldt het college. “Alles afwegende komt het college tot de conclusie dat het voorkomen van negatieve gevolgen voor de beoogde herontwikkeling van het Energiepark bij aanwijzing van het gebouw als monument zwaarder weegt dan het belang om het gebouw te beschermen als gemeentelijk monument.”

Hoewel transformatie van het gebouw op zich ook een optie is om woningbouw te realiseren, kiest Leiden daar niet voor. “Bij behoud is transformatie van het gebouw naar woningen met voldoende woonkwaliteit niet haalbaar”, zo oordelen burgemeester en wethouders. “Alleen bij sloop kunnen meer – en meer diverse – woningen gerealiseerd worden, waaronder sociale huurwoningen en starterswoningen.” Ook kan volgens de gemeente de parkeerdruk bij nieuwbouw beter worden opgelost.

De plek van het Stadsbouwhuis is ook een van de vier locaties die zijn uitgekozen voor de bouw van compensatiewoningen voor een deel van de bewoners van het Doelencomplex bij de Witte Singel. Daar willen gemeente en universiteit 58 sociale huurappartementen laten slopen om plaats te maken voor de nieuwe faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Tegen de komst van die Humanities Campus lopen overigens nog bezwaren.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×