Burgemeester Lenferink wil serieus kijken naar de opvang van extra vluchtelingen. (Foto: Chris de waard).

Leiden kijkt serieus naar mogelijkheden voor extra opvang asielzoekers

De gemeente Leiden gaat serieus onderzoeken of er locaties gevonden kunnen worden om extra asielzoekers op te vangen. “Er wordt al een flinke tijd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) druk uitgeoefend op gemeenten om sneller statushouders te huisvesten”, laat burgemeester Lenferink desgevraagd aan Sleutelstad weten.

Statushouders die niet tijdig een reguliere woning krijgen, verstoppen deels de opvang. Het gaat om vluchtelingen die al een vergunning tot verblijf hebben gekregen, maar niet doorstromen. Daardoor is er in de asielzoekerscentra geen plek voor het onderbrengen van nieuwe vluchtelingen, terwijl er sprake is van een verhoogde instroom. Onder meer door de stroom Afghaanse evacuees die afgelopen week op gang is gekomen. Het COA verwacht dat alle bestaande locaties binnen enkele weken helemaal vol zitten. Van de 29.000 plekken die het COA heeft, zijn er nu 27.000 bezet.

Naast huisvesting voor statushouders, Leiden praat daarover onder andere met de directie van hotel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg, vraagt het kabinet de gemeenten nu ook om alles op alles te zetten bij het realiseren van kleine asielzoekerscentra. Lenferink: “We hebben als vertegenwoordigers van gemeenten er sterk op aangedrongen dat het kabinet eens duidelijk maakt dat er een vraagstuk is. Het was al die tijd oorverdovend stil.”

Noodopvang dreigt
De brief waarin demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) de lokale besturen oproepen om uiterlijk in de tweede week van september concrete afspraken te maken, moet volgens Lenferink in dat licht worden gezien. “De opvang voor de meest kansrijke vluchtelingen moet plaatsvinden in de buurt van de gemeenten waar ze uiteindelijk terecht komen. Daar hoort de opvang in Oegstgeest ook bij.”

Als het de gemeenten niet lukt om meer plekken te creëren voor asielzoekers en statushouders, dan is crisisopvang de enige oplossing die overblijft. Dat schrijven de twee bewindslieden.  Het gaat dan om het lokaal opvangen van personen op tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn. In de eerste plaats in sporthallen waar slechts minimale voorzieningen zijn”, aldus Ollongren en Broekers-Knol die er in hun brief aan toevoegen dat ze dat een uiterst onwenselijke scenario vinden dat ze samen met de gemeenten absoluut willen voorkomen. “Het levert ongewenste druk op de samenleving op en het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers komt ermee onder druk te staan.”

Leiden had voor het laatst met crisisopvang te maken in 2015. Toen arriveerde in de late avond van 9 oktober bussen vol vluchtelingen die toen werden ondergebracht in de 3 Octoberhal. Daar werd toen op stel en sprong noodopvang geregeld voor 120 mensen. Ook in Voorschoten werd toen een gelijk aantal vluchtelingen opgevangen in sporthal de Vliethorst.

Leiden Oegstgeest Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×