Een van de karpers voor een afkalvende oever. (Foto: Chris de Waard).

Partij voor de Dieren wil onderzoek naar karpersterfte Cronesteyn

De vissterfte in het polderpark Cronesteyn houdt de gemoederen flink bezig. Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren) wil dat de gemeente een onderzoek start naar de tientallen dode karpers.

Door middel van het onderzoek hoopt het raadslid achter de oorzaken van de sterfte te komen. Momenteel wijzen betrokkenen zowel naar de rivierkreeft als naar het karpervirus. Mocht er na nader onderzoek een definitieve oorzaak te duiden zijn, dan kan er worden gekeken naar maatregelen. Van der Kaap noemt het verbeteren van de waterkwaliteit en het beter bijhouden van de oeverbegroeiing als opties.

Rivierkreeften
De Leidse grachtenduiker Aaf Verkade is van mening dat de rivierkreeft de oorzaak is van de karpersterfte. Doordat er momenteel veel begroeiing is aan de oever, heeft de rivierkreeft genoeg bescherming om zich te settelen. De kreeften knippen waterplanten af. Deze planten zorgen voor meer zuurstof in het water, wat de vissen nodig hebben om te overleven. Wanneer er steeds minder waterplanten zijn, hebben de vissen steeds minder zuurstof. “Je kan aan de dode karpers zien dat ze zuurstofgebrek hebben gehad”, vertelde onderwaterkenner Aaf Verkade eerder. Het Hoogheemraadschap van Rijnland ziet dit fenomeen niet op andere plekken waar veel rivierkreeften zitten, en vermoedt daarom dat een karpervirus de vissen parten speelt.

Van der Kaap hoopt met maatregelen de waterkwaliteit van het ‘nu bijzonder troebele water’ in Cronesteyn te verhogen. Als daarnaast de oeverstruiken beter onderhouden worden, wordt het voor rivierkreeften moeilijk om zich te vestigen in het polderpark. Het PvdD-lid wil daarom een pilot opstarten om mogelijke maatregelen te onderzoeken. “Als de pilot zorgt voor een versteviging van het ecosysteem, kan de aanwas van rivierkreeften teruggedrongen worden. De oeverbegroeiing lijkt namelijk een rol te spelen.”

Van der Kaap pleit voor andere oeverbegroeiing. “Rietkragen zijn verdwenen, evenals andere beplanting die voor  oevers van belang zijn”, schrijft hij. Hij hoopt dat de oevers op korte termijn anders kunnen worden ingericht.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×