(Foto: Robbert Beurse).

Onveilige fietsroutes naar middelbare scholen: Visser 't Hooft Leiderdorp het gevaarlijkst

Het maakt voor de verkeersveiligheid van scholieren nogal wat uit waar en naar welke middelbare school ze gaan. In de Leidse regio heeft het Visser ’t Hooft Lyceum aan de Muzenlaan in Leiderdorp het hoogste risicoprofiel voor naar school fietsende kinderen. Het Da Vinci College aan het Betaplein in Leiden heeft volgens een groot onderzoek van RTL Nieuws en architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco het laagste risicoprofiel.

Voor het onderzoek is van alle ruim 13.500 leerlingen in de Leidse regio die dagelijks naar school fietsen de meest waarschijnlijke route in kaart gebracht. “Daarbij is gekeken naar het soort weg waarover leerlingen fietsen en ook naar ongelukken die de politie de laatste jaren heeft geregistreerd waarbij op schooldagen jongeren tussen de 11 en 18 jaar betrokken waren”, legt datajournalist Jasper Bunskoek uit.

Het risico op een ongeval van een fietser op een gemiddelde schoolroute is in Leiden en Oegstgeest 18 procent en in Leiderdorp 32 procent hoger dan een fietsroute die volledig over vrij liggende fietspaden gaat. Omdat in Leiderdorp maar één middelbare school is gevestigd, is het risico cijfer voor de school gelijk aan het gemeente risicoprofiel. Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemiddelde schoolroute naar het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp voor 15 procent over een 50 kilometer per uur weg gaat. Dat is ook het hoogste aandeel in de Leidse regio. Een 50 kilometer per uur weg met gemengd verkeer is volgens het onderzoek bijna drie maal risicovoller dan een fietspad.

In Leiden is het Da Vinci College aan het Betaplein met een risicoprofiel van 12 procent op de fietsroute het meest ‘veilig’ in de regio. De fietsroutes naar deze school ‘scoren’ ook lager dan het gemiddelde risico van 18 procent in heel Leiden. Het Driestar College in het Houtkwartier is met een risicoprofiel van 28 procent het meest ‘onveilig’ voor scholieren om naar toe te fietsen.

Er zijn niet alleen grote verschillen tussen de gemeenten, maar ook binnen een gemeente. In het Houtkwartier zijn zes middelbare scholen gevestigd. Het Driestar College aan de Vennemeerstraat ‘scoort’ zelfs het hoogst in Leiden met een risicoprofiel dat 28 procent hoger ligt ten opzicht van een route die volledig over vrij liggende fietspaden gaat. Slechts enkele straten verder heeft de vestiging van het Visser ’t Hooft aan de Van Swietenstraat een risicoprofiel dat de helft lager ligt.

Ook zijn er grote verschillen tussen de drie Bonaventuracollege vestigingen die in het Houtkwartier staan. De route naar de vestiging op de Kagerstraat is met 27 procent de meest onveilige. De vestigingen aan de Mariënpoelstraat en Van Swietenstraat ‘scoren’ beide 17 procent. Dat is dan weer iets onder het gemiddelde risicoprofiel van heel Leiden.

De fietsroutes naar het Wellantcollege in Oegstgeest zijn gemiddeld 16 procent gevaarlijker dan routes die louter uit fietspaden bestaat. Het Teylingen College en het Rijnlands Lyceum scoren iets boven het gemiddelde van de gemeente.

Schoolroutes kunnen veel veiliger
Uit de analyse blijkt dat op fietsroutes van scholieren over vrijliggende fietspaden verhoudingsgewijs de minste ongelukken gebeuren. Op wegen waar fietsers de weg delen met verkeer dat maximaal 50 of 60 kilometer per uur mag rijden is de kans op een ongeval voor een middelbare scholier twee tot drie keer hoger.

“Wat opvalt is dat gemengde wegen waar 30 kilometer per uur mag worden gereden maar beperkt onveiliger zijn dan een fietspad”, vertelt onderzoeker en adviseur veilige mobiliteit Hans Drolenga van Sweco. Van alle schoolroutes in Nederland, waar dagelijks minimaal 150 leerlingen fietsen, loopt bijna 1.200 kilometer over wegen met een maximumsnelheid van 50 of 60 kilometer per uur. “Op elke kilometer die een gemiddelde scholier in Nederland naar school fietst, gaat 100 meter over wegen met het hoogste risico op een ongeval. Schoolroutes kunnen dus flink veiliger”, stelt Drolenga.

Volgens de ANWB is naast een flinke investering in infrastructuur ook aandacht nodig voor bewustwording van gevaren. “Bij ouders, bij leerlingen en bij medeweggebruikers. Het aanpassen van wegen kost tijd, tot die tijd kan er al meer aandacht geschonken worden aan de risico’s op schoolroutes”, aldus de bond.

112 Sleutelstad Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×