De verouderde woningen van De Sleutels aan de stadskant van de Willem de Zwijgerlaan worden vervangen door nieuwbouw. Er komen meer woningen terug. (Foto; Chris de Waard).

Gemeente Leiden stelt plannen vast voor serie ontwikkelingen in Leiden-Noord

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft plannen voor een serie ontwikkelingen in Leiden-Noord vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. In dat zogeheten ontwikkelperspectief wordt een toekomstbeeld voor de wijk geschetst voor de komende twintig jaar. Het gaat daarbij om zaken als wonen, voorzieningen en bedrijvigheid, openbare ruimte, duurzaamheid en klimaatadaptatie en mobiliteit.

Chris de Waard sprak met wethouder Fleur Spijker over het ontwikkelperspectief ‘We bouwen voort aan Leiden-Noord’ en over de plannen voor de Prinsessenbuurt.

Een ander besluit dat het college deze week nam, heeft betrekking op de herontwikkeling van de Willem de Zwijgerlaan en een gedeelte van de Prinsessenbuurt. Daarvoor is een intentieovereenkomst gesloten met woningbouwvereniging De Sleutels die langs de Willem de Zwijgerlaan negentig woningen gaat slopen. Er komen tussen de 125 en 150 nieuwe woningen voor terug. De zittende huurders zijn in een draagvlakmeting al in ruime meerderheid akkoord gegaan met die plannen. De eerste sloopwerkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2023 gepland.

Sloop of renovatie
De woningbouwvereniging onderzoekt nog of ook 141 woningen in de Prinsessenbuurt gesloopt moeten worden om plaats te maken voor de nieuwbouw van circa 300 woningen of dat deze kunnen worden gerenoveerd. Het gaat daarbij om de Julianakade 2 t/m 42, Julianastraat 87 t/m 101, Marnixstraat 37 t/m 83, Falckstraat 1 t/m 17 en 2 t/m 20, Anna van Saksenstraat 2 en de Van der Duynstraat 1 t/m 21.

Ook onder de bewoners van deze woningen zal De Sleutels een onderzoek naar het draagvlak voor de plannen houden. De Sleutels neemt vervolgens in het tweede kwartaal van 2022 een besluit over de herontwikkeling.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×