Toekomstbeeld van de rotonde bij de Schildwacht. (Artist impressions: Gemeente Leiderdorp, Antea Group, JAM* architecten).

Leiden en Leiderdorp besluiten over verbreding Oude Spoorbaan

De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde bij de Schildwacht. De maximumsnelheid voor het wegverkeer wordt 70 kilometer per uur. Ook krijgt de zone tussen de Oude Spoorbaan en de Leyhof een oppepper. Daar worden nieuwe rietvelden aangeplant en komt het historische slotenpatroon terug. Dat uitvoeringsbesluit hebben de colleges van Leiden en Leiderdorp genomen over dit tracédeel van de Leidse Ring Noord.

Het toekomstig uitzicht vanuit een woning aan de Dijkwacht.

De reconstructie van de Oude Spoorbaan moet de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer verbeteren en de veiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten. Fietsers hoeven in de nieuwe situatie niet meer gelijkvloers over te steken bij de rotonde N445/N446. Het fietspad tussen deze rotonde en die bij de Schildwacht wordt verlegd naar de noordzijde van de Oude Spoorbaan. Onder de rotonde bij de Schildwacht komt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers die gaat aansluiten op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan.

Het fietspad wordt vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising Sumatrastraat in Leiden verbreed naar vier meter. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp. Via de nieuwe onderdoorgang kunnen voetgangers de bushaltes bij de wijk Leyhof aan beide zijden van de Oude Spoorbaan veilig bereiken. De Boterhuispolder wordt zo ook toegankelijker voor recreanten. De maatregelen zorgen er ook voor dat het een stuk veiliger wordt voor mindervaliden.

Geluidsmaatregelen
De Oude Spoorbaan krijgt stil asfalt. Langs de weg komt bij de wijk Leyhof een begroeid geluidscherm van maximaal 85 centimeter hoog. Door de groene uitvoering gaat het scherm volgens de beide gemeenten op in het landschap en geeft het nauwelijks verstoring van uitzicht. “Dit komt tegemoet aan de wens van de omwonenden.” Het lage geluidscherm is toch effectief doordat naast het gebruik van stil asfalt de middenberm wordt versmald naar 2,5 meter. “Door die versmalling zijn weggebruikers ook eerder geneigd zich aan de maximumsnelheid te houden”, aldus de gemeenten in een gezamenlijke verklaring. De maximumsnelheid wordt verder gehandhaafd door de weginrichting, de bebording en door smiley-borden.

Gemeenteraden
Het uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan is vastgesteld door de colleges van Leiden en Leiderdorp en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Die nemen naar verwachting in november (Leiderdorp) en december (Leiden) een besluit. Eerder dit jaar namen de gemeenteraden een uitvoeringsbesluit over de reconstructie van het kruispunt Engelendaal. Er volgen nog uitvoeringsbesluiten voor de tracédelen Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan. De werkzaamheden aan de Oude Spoorbaan beginnen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 en duren ongeveer anderhalf jaar.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Politiek Leidse Ring Noord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×