Extra geld voor gemeenten door hogere uitgaven rijksoverheid

Gemeenten hebben een financiële meevaller. Dat bleek onlangs uit de zogenoemde ‘septembercirculaire’ die het rijk aan de gemeenten heeft verstuurd. De algemene uitkering die via het Gemeentefonds naar de lagere overheden vloeit, valt fors hoger uit. Dat komt omdat het rijk zelf ook meer uitgeeft. Sleutelstad deed een rondje regio om te kijken om hoeveel extra geld het hier gaat.

Voor de gemeente Leiden betekent het goede nieuws uit Den Haag een meevaller van 4,5 miljoen euro in 2022 en vanaf 2023 werkt dat door in een bedrag van 2 miljoen euro per jaar. Dat geld wil het college voor een deel uitgeven, maar zo kort voor de verkiezingen zijn de wensen van de huidige coalitie bescheiden. “Dat is een goede Leidse traditie”, zegt wethouder Dirkse van financiën daarover. “We gaan niet over ons graf heen regeren.”

Via de algemene uitkering ontvangt Leiderdorp op basis van de septembercirculatie 2021 een half miljoen extra uit het gemeentefonds. “Dat investeren we deels in de organisatie. Daarnaast vullen wij de reserve aan. Met dit bedrag is de buffer om mogelijke risico’s af te dekken weer op het gewenste niveau”, zo laat de gemeente weten.

Structureel evenwicht in Leiderdorp
Leiderdorp slaagt er door de meevaller van netto 500.000 euro per jaar in om een structureel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming te brengen. “De vaste lasten worden gedekt door de vaste baten. Daardoor kan de gemeente de huidige diensten blijven bieden zonder de belasting de komende jaren te verhogen. Wel blijft de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds een onzekere factor als het gaat om de financiële positie van de gemeente op langere termijn.” Leiderdorp is in die plannen een ‘nadeelgemeente’, net als de andere Leidse buurgemeenten. Alleen Leiden zelf gaat er in die herverdeling fors op vooruit.

Oegstgeest
In Oegstgeest kan wethouder Huizing van financiën zo’n vier ton extra op de gemeentelijke bankrekening tegemoet zien. Dat geld gaat rechtstreeks naar de algemene middelen van de gemeente. “Daar wordt ook vaak genoeg een beroep op gedaan als de raad ergens geld voor nodig heeft”, verklaart Huizing die keuze. Die kan hij ook vrij makkelijk maken. De onlangs gepresenteerde meerjarenbegroting laat weliswaar een schuldpositie zien die fors oploopt (van 36 naar ruim 70 miljoen euro), maar de boekhouding sluit de komende vier jaar wel telkens met een overschot.

Voorschoten
De gemeente Voorschoten kon nog geen cijfers produceren. “Wij verwachten inderdaad een meevaller, maar zijn nog aan het narekenen wat dit precies voor ons betekent”, aldus een woordvoerder van wethouder Cramwinckel.

Zoeterwoude
Namens de gemeente Zoeterwoude meldt wethouder Ton de Gans een incidentele extra bijdrage van ongeveer 300.000 euro. “We bekijken nog hoe we dit inzetten.” Deze week  presenteert De Gans een sluitende begroting met daarin staan alle beleidsvoornemens voor de komende tijd. Komende donderdagavond worden de cijfers met de gemeenteraad besproken.

Trap op – trap af
In de systematiek komt er dan automatisch ook meer geld beschikbaar voor de gemeenten. Dat wordt ’trap op – trap af’ genoemd. Samen hebben landelijke en lokale overheden in dit geval dus de weg naar boven gevonden, maar de regeling werkt ook andersom. Als het rijk gaat bezuinigen, komt de rekening daarvan automatisch ook deel bij de gemeenten terecht.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×